woensdag 20 juli 2011

Opwarming in binnenstedelijk gebied te reduceren met Reflexstone bestrating in Openbare Ruimte

Nu de temperatuur weer oploopt, verandert de stad in no time in een snelkookpan. Tussen baksteen en asfalt kan het wel zeven graden warmer zijn dan erbuiten. Grote gemeenten en het rijk investeren daarom in projecten om het kwik in de steden omlaag te brengen. Ook de wetenschap helpt mee.

Volgens mij kunnen de Reflexstone producten hier goed uitkomst bieden.
Gebleken is dat de reflectie van de Reflexstone (net als in asfalt) bij kan dragen tot temperatuurverlaging of beter gezegd verhoging voorkomt.
Denk maar aan het witverven van kassen in de tuinbouw of het verschil tussen witte en zwarte kleding in de zomer.
Kortom, ook in dit geval kan de reflecterende eigenschap van deze stenen gebruikt worden voor het klimaat en duurzaamheid.Het onderwerp 'hittestress', jawel, staat serieus op de politieke agenda. Hittegolven zijn tegenwoordig geen zeldzaamheid meer in de Hollandse zomers, en hitte maakt slachtoffers. Vooral in de steden, waar het extra benauwd is omdat asfaltwegen en flats de warmte gevangen houden. De Sociaal-Economische Raad brengt er samen met de Gezondheidsraad dit voorjaar een advies over uit. En allerlei steden lanceren projecten om de hittestress te verminderen.
Zo schilderde de Utrechtse Jaarbeurs het dak wit, gedeeltelijk op kosten van de provincie en de gemeente. Na de zomer kijken ze daar wat het temperatuureffect van het dak zal zijn. Arnhem en Den Haag investeerden in opdracht van VROM in proeftuinen, waar wordt bijgehouden hoeveel graden koeler het is dan in stedelijk gebied.


Rotterdam investeert 600.000 euro in onderzoek naar het klimaat in de binnenstad, geld dat voor driekwart afkomstig is van het rijk. Het wordt uitgevoerd door TNO, dat onder meer kijkt naar het koelend effect van water en de mate waarin bouwmateriaal de warmte vasthouden. Duidelijk is al dat bakstenen meer warmte vasthouden dan andere materialen. En, verrassend: water is helemaal niet zo verfrissend, maar juist ook een warmtebuffer.
Bron: Republic Nieuws en de Pers.