dinsdag 1 november 2011

Innovatie en Duurzaamheid geen toverwoorden maar gewoon DOEN

Het Kijlstra Symposium 2011 staat in het teken van Innovatie en Duurzaamheid.

De inspirerende sprekers zijn:
Prof. Dr. Jacqueline Cramer, oud Minister van VROM en hoogleraar Duurzaam innoveren bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij is ook directeur van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD).
Annemarie van Gaal, Ondernemer pur sang en een van de bekendste en succesvolste Nederlandse zakenvrouwen.
Gedeputeerde en Loco-Commissaris van de Koningin Mevrouw Tanja Klip-Martin van de Provincie Drenthe
Dr. Ir. Han de Wit Director Business Development van Ing. bureau Tauw
Wethouder Bert Wierenga van Veendam
Dagvoorzitter, is niemand minder dan Wilfred Genee (winnaar van de Televizierring)

Aanmelden voor het Symposium kan nog tot 12 november. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. http://www.kijlstrasymposium.nl

Een van de vele interessante onderwerpen op het Symposium heeft betrekking op innovaties en duurzaamheid in Openbare Verlichting en Bestrating.

Reflecterende wegdekken staan internationaal in de belangstelling.
Licht gekleurde wegdekken vragen ’s avonds minder energie voor de Openbare Verlichting en leveren daarmee een bijdrage aan de verduurzaming van de maatschappij.
Reflexstone® weerspiegelt dan ook letterlijk duurzaamheid in de Openbare Ruimte.Toepassing van de Reflexstone® kan besparingen opleveren in energieverbruik door dimmen en reduceren van openbare verlichting tot wel 57%.
Dit gaat rechtevenredig met vermindering van de CO₂ uitstoot.
Er geldt immers de wet van de grote getallen met tienduizenden armaturen in een gemiddelde gemeente of provincie, duizenden branduren per jaar en een levensduur van zowel verlichting als bestrating van tientallen jaren.

Door een helder straatbeeld gaat de sociale veiligheid omhoog door beter zicht op obstakels en mensen en een beter gevoel.
Immers de mens voelt zich beter in een goed verlichte omgeving.
Lichtvervuiling daarentegen wordt flink gereduceerd.

Bij de ontwikkeling van nieuwe concepten in duurzame Openbare Verlichting wordt rekening gehouden met de Reflexstone® producten.Mee gelet op gezichtsherkenning en sociale veiligheid met betrekking tot de nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL2011).De verouderde Richtlijn (NPR13201) kon gemeenten en provincies belemmeren om te kiezen voor energie- en kostenbesparende technieken.
Het uitgangspunt van de nieuwe richtlijn is: ‘donker tenzij’ en ‘duurzaam moet.’
In Gemeentelijke beleidsplannen Openbare Verlichting zie je de Reflexstone® dan ook steeds vaker genoemd.

Reflexstone® producten worden geproduceerd met gecalcineerde vuursteen.
Natuurlijke gesteentes als Lysit en Anorthosit worden in de wegenbouw ook wel eens toegepast, maar uitsluitend op wegdekken waar het besparingspotentieel op openbare verlichting veel lager ingeschaald wordt.
Met de Reflexstone® zie je goed het onderscheid tussen natuurlijk gesteente ten opzichte van gecalcineerd gesteente, vanwege de blijvend hogere reflectiewaarden van kunstmatig gesteente en dan ook vooral bij slechte weersomstandigheden.Natuurlijk gesteente is van zichzelf al wat grijzer en verliest bij neerslag een groot gedeelte van de reflectiecapaciteit.
In het buitenland is hier meer dan 50 jaar ervaring mee op gedaan.
Andere belangrijke karakteristieken van gecalcineerd materiaal zijn de blijvend hoge stroefheid en het lagere soortelijk gewicht t.o.v. natuurlijk gesteente.

In binnenstedelijk gebied kan toepassing van de Reflexstone® een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat omdat de toepassing ook de temperatuurstijging, soms tot 8 graden, kan reduceren.
Naast de succesvolle toepassingen van diverse bestratingproducten zijn ook de Trottoir- en RWS banden voor een goede verkeersgeleiding niet meer weg te denken uit het straatbeeld.Koplampverlichting in combinatie met Reflexstone- banden en straatmeubilair® heeft een positief effect op de verkeersveiligheid.
Dit zijn voorbeelden waarbij verkeer en milieu hand in hand gaan.
Het bevordert de verkeersveiligheid bij nacht en het gaat de steeds toenemende lichtvervuiling tegen


Toepassingen van Reflexstone® producten zijn te vinden in: woonstraten en ontsluitingswegen, parkeerterreinen, kruisingvlakken en verkeersdrempels, fietspaden, zebrapaden, rotondes, ovotondes en middengeleiders, provinciale wegen, parkeergarages en tunnels.
Kijlstra Bestrating is in het kader van MVO nadrukkelijk bezig met duurzaamheid.
Kijlstra Bestrating ziet een maatschappelijk belang in enerzijds het terugdringen van CO₂-uitstoot en anderzijds de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers verhogen.
Duurzaamheid en innovatie biedt ons dagelijks nieuwe kansen om kennis verder te ontwikkelen.
Samenwerking is het sleutelwoord om tot vernieuwende en toonaangevende oplossingen te komen.
Werkelijke duurzame oplossingen komen tot stand door de krachten te bundelen, lef en ondernemerschap te tonen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Op de Reflexstoneproducten® is Octrooi verleend door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Geen opmerkingen: