donderdag 17 november 2011

Overheden en ondernemers kijken naar toekomst tijdens Kijlstra Symposium

Een verslag van een zeer succesvol Symposium van Kijlstra Bestrating:

‘Waar een wil is, is een duurzame weg’

Duurzaamheid. Het is bittere noodzaak, maar ook windowdressing. Het mes snijdt aan twee kanten, want groen is goed voor zowel de aardbol van toekomstige generaties als voor de portemonnee. Welwillendheid alom, maar toch is er nog een ecologische wereld te winnen in cradle to cradle, circuliere economie en de oneindige kringloop. Voor overheden, ondernemers en kennisinstellingen is daarbij samen optrekken in dezelfde richting het devies. En daaraan leverde het Kijlstra Symposium op 17 november in Veendam een bijdrage.,,Overheden op nationaal niveau kunnen mondiale problemen niet oplossen’’, zei hoogleraar duurzaam ondernemen en voormalig minister Jacqueline Cramer. Stappen in duurzame ontwikkelingen moeten volgens haar sprongen worden.
En daarvoor is verdergaande samenwerking tussen overheden, ondernemingen en kennisinstellingen noodzakelijk: ,,De overheid formuleert doelen, het bedrijfsleven geeft invulling. Waar een wil is, is een duurzame weg.’’ Stabiliteit in overheidsbeleid is daarbij van groot belang. ,,Je moet als overheid betrouwbaar zijn’’, zei gedeputeerde Tanja Klip van Drenthe.

Annemarie van Gaal
Echte veranderingen vragen om radicale ingrepen. Succesentrepreneur Annemarie van Gaal hield een gehoor van zo’n 200 beleidsbepalers uit zowel profit als non-profit voor om bestaande kaders eens weg te breken, om eens af te wijken van gebaande paden: ,,Heb de onervarenheid in pacht, kijk met een frisse blik. Probeer eens compleet blanco – zonder je eigen kennis en ervaringen te betrekken – een oplossing voor een probleem te vinden. Want door traditioneel denken vergeet je wat er allemaal mogelijk is. Hou het simpel, dat levert het meeste op.’’ Ook adviseerde zijn de aanwezigen om hun human resources beter te gaan benutten: ,,Kijk naar commitment en talent van mensen, in plaats van naar labels als opleiding en CV.’’Reflexstone
Kijlstra Bestrating organiseerde het symposium over duurzaamheid omdat het bedrijf zelf met Reflexstones een innovatieve, duurzame ontwikkeling in huis heeft. Dankzij deze straatklinkers die licht reflecteren, is aanzienlijk minder straatverlichting nodig. ,,Dat betekent minder energieverbruik, dus minder uitstoot van fijnstof en CO2, maar ook betere sociale veiligheid op straat, toename van verkeersveiligheid en minder lichtvervuiling’’, betoogde Robbert Dijkema van ingenieursbureau Tauw. Een van de gebruikers van Reflexstones is de Eemshaven. Directeur Harm Post deelde zijn positieve ervaringen met de zaal in wat hij ‘Het wonder achter de dijk, het snijvlak van economie en ecologie’ noemde.Kijlstra Bestrating heeft ook op het symposium de winnaars van de “Lightchallenge 2011” gepresenteerd.
Het winnende team van deze wedstrijd voor studenten hogescholen en universiteiten was aanwezig en werd door gedeputeerde van de provincie Drenthe Mevrouw Tanja Klip-Martin nog eens in het zonnetje gezet.Het team Light Sensations heeft een duurzaam openbare verlichting concept ontwikkeld dat in combinatie met de Reflexstone nu al veel aandacht heeft van partijen die het daadwerkelijk willen toepassen.
Windowdressing
,,Is duurzaamheid windowdressing voor het bedrijfsleven?’’ wilde spreekstalmeester Wilfred Genee wel weten. Volgens ‘luis in de pels’ bedrijfsadviseur Wim Sondagh wel, maar Cramer ontkende dit in alle toonaarden: ,,Dat kan niet meer, alles is transparant tegenwoordig.’’ Ingenieur Han de Wit van Tauw ziet een verschuiving, van overheid naar bedrijfsleven: ,,Want vervuiling voorkomen levert geld op.’’ Het huidige economisch zwaar weer heeft naar overtuiging van onder meer Klip een zalvend effect op duurzame ontwikkelingen. ,,Never waste a good crisis’’, sprak zij. ,,De crisis noopt ondernemers om met minder geld hetzelfde of meer te doen. De economie wordt op een andere leest geschoeid.’’ Dat veranderingen niet van vandaag op morgen een feit zijn, is volgens Van Gaal niet erg, integendeel: ,,Tijd is onze grootste vriend als we het denken willen veranderen. Ik zou zeggen: probeer het nou eens.’’

Geen opmerkingen: