woensdag 5 december 2012

Parkeergarage De Terp klaar voor de feestdagen
De parkeergarage van winkelcentrum De Terp is zaterdag officieel heropend door wethouder Eric Faassen. “Zoals we beloofden, is de garage nog voor de feestdagen klaar”, aldus de wethouder. De renovatie startte eind augustus. Kosten: een half miljoen euro.
De asfaltverharding, de straatstenen van de parkeervakken en de tegelverharding van de ondergrondse garage zijn verwijderd. Obstakels als trottoirbanden en muurtjes zijn weggehaald. Ook zijn de afvoerkolken voor het hemelwater schoongemaakt en opgehoogd. De parkeervakken en de rijbanen zijn voorzien van nieuwe straatstenen. Door de gehele parkeergarage is er een rode strook voor de voetgangers aangelegd en de verharding is op nagenoeg gelijke hoogte gebracht. “Doordat het asfalt is verdwenen en er nieuwe reflecterende straatstenen zijn toegepast, is het uiteindelijke resultaat een lichtere, veiligere garage”, stelt wethouder Faassen, “en dat is precies wat we willen.”

Kijlstra Bestrating heeft hier 17.000m2 Reflexstone (reflecterende bestrating) geleverd.
Het resultaat mag werkelijk een metamorfose genoemd worden.
Gemeente, bewoners en winkeliers zijn erg tevreden met het eindresultaat.
Oog voor… De Diepenbuurt
De werkzaamheden waren nodig omdat de garage verouderd was, en hangen ook samen met het project Oog voor… De Diepenbuurt. Bij dit project werkt de gemeente samen met onder meer Havensteder, de winkeliersvereniging van De Terp en bewonersverenigingen om de Diepenbuurt extra aandacht te geven, zodat bezoekers, bewoners en winkeliers zich prettiger en veiliger voelen.

De entree van het parkeerterrein wordt in januari voltooid. “Op verzoek van de ondernemers doen we dat pas na de feestdagen”, zegt Faassen.

Met dank aan Capelle-Krimpen Dichtbij en Nathalie van Huet voor foto's Zwarte Pieten bij opening.

De uitvoering is een Cocreatie van Gemeente, BamWegen (Nootenboom), Tebi en Kijlstra Bestrating.