maandag 12 augustus 2013

Duurzame Verlichtingstafel 13 september 2013: Alternatieven voor openbare verlichting


Datum: 13 september 2013
Tijd 13.30 - 17.00 uur
Locatie:
Gemeentehuis Heerenveen, Crackstraat 2, 8441 ES Heerenveen

Doelgroep
Het programma van deze Duurzame Verlichtingstafel is speciaal gericht op wethouders. Andere geĆÆnteresseerde medewerkers van overheden en bedrijven zijn ook welkom voorzover de capaciteit van de zaal dit toelaat. Maximaal 1 aanmelding per bedrijf/marktpartij.

Omschrijving
Op vrijdagmiddag 13 september organiseren Rijkswaterstaat Leefomgeving en het InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting (IGOV), in samenwerking met de gemeente Heerenveen, een Duurzame Verlichtingstafel over alternatieven voor openbare verlichting, zoals markering en wegdekreflectie.
Doel van de Duurzame Verlichtingstafels is het initiƫren van vervolgstappen voor de verduurzaming van de openbare verlichting in Nederland.

Kosten
geen

Programma
's Morgens vindt een bijeenkomst plaats van het IGOV-innovatieplatform over de ontwikkeling van een strategische beleidsnotitie OVL gericht op de gemeentelijke verkiezingen in 2014 en een visie op de toekomst van OVL.

12:30 uur: Gezamenlijke lunch

's Middags is de Duurzame Verlichtingstafel:
13:30 Inloop in de Raadszaal
13:45 Opening Martijn Vroom, ambassadeur Openbare Verlichting en wethouder Noordwijk
13:50 Paul Rutte, provincie Noord-Holland: (Actieve) markering
14:15 Piet Zijlstra, Kijlstra bestrating: Wegdekreflectie in binnenstedelijk gebied en onderzoek naar reflectie en monitoring

14:30 Jos Langkamp, provincie Groningen: Reflecterende banden langs de weg in het buitengebied in relatie met de OVL
14:45 Pauze
15:15 Age Hartsuiker, wethouder Heerenveen: Lightchallenge team Heerenveen, duurzame trottoirband met verlichting erin
15:40 Discussie:
Alternatieven voor OVL, o.l.v. Martijn Vroom
(Hoe) houdt de politiek de snelheid van het licht bij? (Vraag om input voor een strategische beleidsnotitie openbare verlichting t.b.v. gemeenteraadsverkiezingen 2014) o.l.v. Rob van Heur / Iris Dijkstra, IGOV-innovatieplatform

16:30 Borrel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar openbareverlichting@rws.nl. Geef daarbij aan voor welk dagdeel u zich aanmeldt (IGOV-innovatieplatform en/of Duurzame Verlichtingstafel) en of u wel of niet deelneemt aan de lunch. Vermeld in de mail uw naam, functie, organisatie en e-mailadres. Begin september ontvangt u een e-mail met praktische details.
Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan de ruimte toelaat, dan hebben bestuurders van gemeenten en provincies en leden van het IGOV-innovatieplatform voorrang. Maximaal 1 aanmelding per bedrijf/marktpartij.

Bijzonderheden
Wilt u over deze bijeenkomst twitteren? Graag! Gebruik de hashtag #zuiniglicht en volg @ZuinigLicht.