woensdag 27 november 2013

EMVI Een combinatie van gunnen op prijs en toegevoegde waarde is goed mogelijk!
EMVI

Opdrachtgevers die hun uitvraag bepalen en aannemers die in een prekwalificatie of voortraject bij UAV-GC, DC of ander model betrokken zijn kunnen groot voordeel halen uit toepassen van wegdekreflectie door middel van Reflexstone of aanverwante producten.
Scoren met duurzaamheid en besparen op energie en infrastructuur maken het verschil!
Betrek je leverancier als adviseur in een vroeg stadium bij de plannen.
Gemiste innovaties zijn gemiste kansen.
Want cocreatie is samen werken aan de weg van de toekomst.
Volgens de populaire EMVI-methodiek worden punten toegekend voor waarde-elementen als omgevingsmanagement, hinderbeperking, fasering, versneld opleveren, etc. Het leidt tot een fictieve korting op de inschrijfprijs, waardoor partijen die veel waarde toevoegen, theoretisch gezien een betere kans maken om op de laagste prijs uit te komen. Vaak worden EMVI-scores echter zodanig geformuleerd dat iedereen in de markt min of meer hetzelfde aantal punten scoort. Theoretisch zijn er dan scores tussen de 0 en de 10 mogelijk, maar in de praktijk scoren alle aanbieders tussen de 7 en 8, waardoor EMVI nauwelijks meer onderscheidend vermogen oplevert. Feitelijk wordt er dus nog steeds geconcurreerd op prijs.

De kunst is dus, om partijen waarde te laten toevoegen op punten die je als opdrachtgever ├ęcht wat waard zijn. Opdrachtgevers zouden daar ook echt voor moeten durven te kiezen. Echter, ze moeten zich er wel van bewust zijn, of een bepaalde uitvraag oplevert wat zij zoeken. Als er een rivier door je stad loopt, kun je heel functioneel specificeren dat je een oeververbinding wilt. Maar als je specifiek de vorm van een Erasmusbrug wilt hebben en je specificeert functioneel, dan bestaat de kans dat je in plaats daarvan een boogbrug, een tunnel of zelfs een veerpont krijgt aangeboden.

Speel dus met de uitvraag, maar wees je wel bewust wat die vraag gaat opleveren, of het is wat je zoekt en wat je belangrijk vindt in het proces tot dat eindproduct. Denken in alleen euro’s over de aanbestedingsprijs, lijkt nog steeds het gemakkelijkst, maar de impact op de openbare ruimte van veel infraprojecten rechtvaardigt vaak denken in waarde (de totale maatschappelijke kosten van een infraproject). Het laten concurreren van marktpartijen voor de beste oplossing is goed voor de opdrachtgever, maar wees je bewust van het verdienmodel van deze marktpartijen en het gedrag wat het oproept.


Door gebruik te maken van reflecterende materialen kan ook met toepassing van EMVI de verkeers- en sociale veiligheid aanzienlijk worden verbeterd.
En wat nog mooier is meer bieden en toch besparen op lange termijn. In geld en in verkeersslachtoffers!
De energie die in Nederland wordt gebruikt voor openbare verlichting, wordt opgewekt door anderhalve elektriciteitscentrale en zorgt voor een uitstoot van 6,3 Megaton CO2. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 85 procent van dit energieverbruik.

Voorbeelden van toepassingen zijn reflecterende RWS (of andere standaardprofiel) trottoir- en opsluitbanden en reflecterende grasbetonblokken langs het asfalt. En uiteraard de reflecterende bestrating die inmiddels al richting 200.000 m2 reflecterend wegdek heeft opgeleverd.De provincie Groningen en de provincie Overijssel alsook een groot aantal gemeenten in Nederland passen de reflecterende materialen sinds eind 2009 veelvuldig en met succes toe.

Eind 2009 is door ingenieursbureau Tauw onderzoek gedaan naar de reflectie-eigenschappen van de diverse Reflexstone bestratingproducten. Dit rapport heeft onze verwachtingen bevestigd met betrekking tot toepassing van Reflexstone bestrating in de openbare ruimte. Sinds de ROVL 2011 van toepassing is, waarin ook duidelijk naar verticale verlichtingssterkte wordt verwezen zijn we bezig de meetmethodiek te vertalen naar berekening van invloed wegdekreflectie op openbare verlichting niet alleen buiten de bebouwde kom maar ook in verblijfsgebied.


Voorbeeld van toepassing Reflecting White in kruisingvlakken met 12 W LED gedimd tot 60%

Als voorbeeld ten aanzien van ervaringen met Reflexstone bestrating is men bij conventionele verlichting van PLL 36 Watt teruggegaan naar 12 W LED.
Wat verder een rol speelt is dat de Q0 van asfalt zit tussen 0,05 en 0,06 met een spiegelfactor S1 van 1,2.
De Q0 van normale antracietkleurige steen zit op 0,038.
De Q0 van de Reflecting Black zit al op 0,075. Dit scheelt dus al ca. 50%, terwijl de spiegelfactor S1 op 0,0321 zit.

Dit betekent ten opzichte van asfalt (S1 van 1,2) een sterk verbeterde luminantie en dus gelijkmatigheid van het verlichtingbeeld.
(Overigens zit de Reflecting Grey op een Q0 van 0,154 en de Reflecting White zelfs op een Q0 van 0,219 ten opzichte van standaard kleuren grijs van 0,118)In opdracht van de provincie Groningen en de gemeente Stadskanaal wordt momenteel samen met ingenieursbureau Light Surface Control een onderzoek uitgevoerd naar de retroreflectie van banden (ook van toepassing op reflecterende grasbetonblokken) en monitoring van reflectie in de afgelopen vier jaren.Tevens Insitu-meting en advies voor automobiel-koplampverlichting i.v.m. reflectie-eigenschappen wegdekken-wegmarkeringen-banden(ECE-CIE-StVZO) Hier zijn we koploper op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Er komen lichttechnisch heel bijzondere kenmerken naar voren, mee in relatie tot de ROVL 2011. Het rapport is inmiddels gereed en zal eind januari 2014 aangeboden worden aan de opdrachtgevers.