maandag 17 november 2014

Overhandiging startdocument Werkgroep wegdekreflectie aan Fries Heinis en Succesvol Wegdekreflectieplein Gorinchem 2014

Op 28, 29 en 30 oktober j.l. werd door de leden van de werkgroep wegdekreflectie mee gedaan aan de Infra Relatiedagen in Gorinchem.
Naast de leden namen er ook een aantal geïnteresseerde bedrijven, gelieerd aan wegdekreflectie, deel aan het speciaal hiervoor ingerichte wegdekreflectieplein.
De twaalf bedrijven lieten de mogelijkheden zien van toepassing van wegdekreflectie in de breedste zin, van asfalt tot bestrating.

Het eerste exemplaar van het startdocument van de werkgroep wordt overhandigd aan Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland door Wim Dieleman, voorzitter van de werkgroep.

Wim Dieleman met Fries Heinis

Fries Heinis met beide organsatoren van het wegdekreflectieplein Rogier van Diepen en Piet Zijlstra

Tevens is de nieuwe website Wegdekreflectie.nl door Fries Heinis online gezet.


Op deze site is ook het startdocument van de werkgroep te downladen:

Tijdens de beursdagen was er een keur aan prominente sprekers die op het plein zorgden voor boeiende presentatie's over energiebesparing en wegdekreflectie:


Om een indruk te krijgen, en voor degenen die het gemist hebben, een impressie:

Dinsdag 28 oktober:

Dyana Loehr, Rijkswaterstaat Leefomgeving over de doelstellingen in het (SER) energieakkoordDoelen:
• Gemiddeld 1,5% energiebesparing per jaar
• 100 Petajoule energiebesparing per 2020 (± 27.800 GWh)
• 14% hernieuwbare energieopwekking in 2020 en 16% in 2023
• Ten minste 15.000 voltijdsbanen

Pijlers
1. Energiebesparing
2. Duurzame energieopwekking
3. Decentrale energieopwekking
4. Energietransportnetwerk
5. Europees systeem emissiehandel
6. Kolencentrales en CCS
7. Mobiliteit en transport
8. Arbeidsmarkt, werkgelegenheid, scholing
9. Groei en export
10. Financiering


Doelstellingen:
1. 20% energiebesparing OVL en VRI’s in 2020 t.o.v. 2013
2. 50% energiebesparing OVL en VRI’s in 2030 t.o.v. 2013
3. 40% slim energiemanagement* in OVL in 2020
4. 40% energiezuinige* OVL in 2020
5. In tunnels Rijkswaterstaat per 2014 energiezuinige OVL bij nieuwbouw en renovatie waarbij verlichting wordt vervangen.

* OVL met slim energiemanagement:
– Anders schakelen dan standaard zonnewende-/nachtschakelen netbeheerder
– Regelen van het lichtniveau: dimmen
* Energiezuinige OVL:
– Voorzien van energiezuinige lichtbronnen en/of VSA/driver
– Mate van energiezuinigheid gebaseerd op effici├źntie, effectiviteit en haalbaar/toepasbaar op dat moment.

Gemeenten nemen ± 95% vd energiebehoefte van OVL voor hun rekening.

Maatregelen OVL bijvoorbeeld:
• OVL (op bepaalde tijden) uitzetten
• OVL slimmer schakelen
• OVL (op bepaalde tijden) dimmen
• Aanwezigheidsdetectie / licht op maat
• Vervangen door led
• OVL uit of gedimd, door alternatieven:
markering, wegdekreflectie e.d.

Maatregelen VRI’s:
• Oude lamptypen vervangen door led2
• ‘s Nachts uit
• Dimmen
• Verwarming lager

• Waarom meedoen? Voordelen:

– Podium voor OVL & VRI
– Betrouwbare cijfers
– Energiebesparing
– Imago
– Vergelijken en leren
– Belemmeringen duidelijk
– Met z’n allen sterk!


De doelstellingen gelden voor OVL + VRI’s van gemeenten + provincies + waterschappen + Rijkswaterstaat bij elkaar.

Wilco Knip van OVL bureau Lek en Merwede was de tweede spreker op 28 oktober.
Hij gaf een lezing over het monitoren van energie van zowel OVL als VRI's, zoals gemeenten hier mee om kunnen gaan:


Energiebesparingsmogelijkheden en ervaringen met monitoringtool
Analyse bestaand verlichtingsareaal:

1. leeftijd
2. typen masten, armaturen en lampen
3. plaatsingsdata masten en armaturen
4. energieverbruik bij typen armaturen/lampen

De verschillende data met elkaar in relatie brengen.

Visualiseren in plaatjes/grafiekjes

Plots op kaart met geo-info, waardoor overall gezien kan worden wat waar zit
Jaarlijks besparingspotentieel becijfert Wilco voor Lek Merwede nu al op 16%
- Besparing TL
- Besparing PLL
- Besparing SON
- Besparing SOX


- VNG rapporteert aan de SER
- Voortgang van de realisatie van de doelen
- RWS bewaakt de realisatie van de doelstellingen voor OVL en VRI
- Samenwerking met NSVV en IGOV
- aansporen van betrokken partijen
- ontplooien van activiteiten
- RWS publiceert jaarlijks de gegevens via Klimaatmonitor

- Wat is nodig?
- Jaarlijks opvragen van gegevens over OVL en VRI
- Wat levert het op?
- Jaarlijks beschikking over kengetallen over uw energieprestaties
- Prestaties vergelijken met landelijk gemiddelde en met andere gemeenten/organisaties
- Inzicht in behaalde energiebesparing
- Inzicht in vorderingen op gebied van energiezuinige installatie
- Wat kunt u met gegevens?
- Bijsturen en/of voortzetten van de ingeslagen weg
- Publiceren in (lokale en vak-) media


Wat wordt gevraagd?
- Algemene gegevens (beheergebied, beheerder)
- OVL gegevens (aantal lichtbronnen, gebruik van LED, dimmers en telemanagement en jaarverbruik)
- VRI gegevens (aantal kruisingen, gebruik van LED, dimmen en jaarverbruik)
- Peildatum van opgave (aantal vervangingen in 2013 en 2014)
- Uitgangspunten van beleid en beheer


Invullen monitoringtool
In 2014 ongeveer 2 dagdelen
- Areaal 1-1-2013 1 dagdeel
- Areaal 1-1-2014 1 dagdeel
Vanaf 2015 jaarlijks 1 dagdeel
- Kleine inspanning

RWS stelt een aantal middelen ter beschikking:
- Snelgids voor invullen monitoringslijst
- Handleiding voor invullen monitoringslijst


Laten we samen zorgen voor:
- Daling energieverbruik
- Daling CO2 uitstoot
- Beter leefklimaat
is het pleidooi van Wilco.Na Wilco was de beurt aan Willem Zandvliet van Rijkswaterstaat over de perceptie van licht en onderzoeken die er zijn en ontwikkeld worden.

Op 29 oktober zijn de volgende sprekers aan het woord:

Henk Ensing, Beleidsmedewerker Gemeente Stadskanaal, adviseur OVL.


Henk ging in op de mogelijkheden van wegdekreflectie, die in de Gemeente Stadskanaal al een aantal jaren benut worden in combinatie met OVL.
Tevens de nieuwe ontwikkelingen in de Gemeente, zoals een gelijkspanningsnet in Musselkanaal at 20 november officieel in gebruik genomen wordt.
Na de pauze een boeiende presentatie van Robbert Dijkema over een "Andere" kijk op licht.
Met name toegespitst op een belangrijke groep verkeersdeelnemers als de vergrijzende bevolking en de slechtzienden met een aangeboren of later verkregen minder gezichtsveld.


Op 30 oktober de volgende lezingen:

Robbert Naus van Dura vermeer en Henny terHuerne van Infralinq/KWS infra (tevens leden van de werkgroep):

Deze lezingen gaan dieper in op de technische aspecten van de toepassing van wegdekreflectie.

Als laatste spreker:

Hans van Leeuwen, Gemeente Dordrecht Stadsbeheer
Beleidsadviseur wegenIn november gaat de werkgroep verder om samen met het CROW en andere partijen te werken aan een CROW-publicatie met richtlijnen voor toepassing van wegdekreflectie voor gemeenten, provincies, waterschappen en aannemers.