dinsdag 9 september 2014

Uw weg van Energielabel E naar Energielabel B? Combineer wegdekreflectie met slim energiemanagement in OVL

Openbare verlichting in het Energieakkoord

In het SER-Energieakkoord staan doelstellingen voor openbare verlichting (OVL).
De doelstellingen op een rijtje:

1. 20% energiebesparing in de OVL en verkeersregelinstallaties (VRI's) in 2020 t.o.v. 2013
2. 50% energiebesparing in OVL en VRI's in 2030 t.o.v. 2013
3. 40% slim energiemanagement in OVL in 2020
4. 40% energiezuinige OVL in 2020
5. Rijkswaterstaat past energiezuinige verlichting toe als de OVL in tunnels wordt vervangen bij nieuwbouw of renovatie.

Doelstellingen 1 t/m 4 gelden voor heel Nederland, alle openbare verlichting (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat) bij elkaar.
Dus niet iedere afzonderlijke gemeente hoeft aan alle doelstellingen te voldoen.
Het referentiejaar van het Energieakkoord is helaas 2013 en niet 2007 zoals bij de Taskforce Verlichting.

Worden alle energiebesparingen van de afgelopen jaren nu ineens niet meer meegeteld?
Jawel, bij doelstelling 3 en 4: We hopen dat in 2020 minstens 40% van alle OVL energiezuinig is en 40% van de OVL is voorzien van slim energiemanagement zoals slim dimmen en schakelen, slimme meters, e.d.

Gemeenten die nu al dimmen of veel energiezuinige lampen hebben, hebben dus zeker een streepje voor.
Bovendien kunnen deze gemeenten anderen helpen om net zo veel te gaan besparen als zij.

Is het Energieakkoord iets wat opgelegd is door het Rijk of door de politiek?
Nee, meer dan 40 organisaties, waaronder de VNG, het IPO en de UvW hebben aan het akkoord meegewerkt en het ondertekend.
Niet alle gemeenten voelen zich vertegenwoordigd door de VNG, maar ze zijn wel allemaal actief met energiebesparing, energie- en klimaatbeleid.
We streven uiteindelijk naar hetzelfde doel, met of zonder breed gedragen akkoord.


Bron:http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/ovl/energieakkoord/

Voor meer informatie over besparen op openbare verlichting verwijzen wij naar Dyana Loehr van Rijkswaterstaat.
Zij is coördinator voor monitoring en stimuleren van de doelstellingen in het energieakkoord voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, zowel voor Rijkswaterstaat als voor gemeenten, provincies en waterschappen.


Energie besparen met alternatieven voor openbare verlichting:

De drukbezochte #ZuinigLicht (Rijkswaterstaat Leefomgeving) Duurzame Verlichtingstafel in 2013 in Heerenveen was een succes.
Tijdens de presentaties, filmpjes en discussies werd duidelijk dat gemeenten veel energie kunnen besparen met alternatieven voor openbare verlichting, zoals markering en wegdekreflectie.
Zie hier het verslag: Verslag Duurzame Verlichtingstafel 2013 Heerenveen

Wegdekreflectie wordt in Hamburg al ca. 60 jaren toegepast uit veiligheidsoverwegingen en kostenbesparing.
Ook in Nederland staat wegdekreflectie steeds meer in de schijnwerpers (om maar een passende woordspeling te maken).
Kijlstra Bestrating past als een van de eerste fabrikanten lichtreflectie toe in bestrating sinds 2009.
In Nederland ligt inmiddels ca. 250.000 m2 reflecterende bestrating.
Uitgebreide onderzoeken in opdracht van Provincie Groningen en gemeente Stadskanaal hebben aangetoond dat er daadwerkelijk besparingen op OVL kunnen zijn met wegdekreflectie.Naast reflecterende bestrating zijn door Kijlstra ook beter reflecterende (trottoir) banden op de markt gebracht in 2010 met hetzelfde procedé.
Ook hier zijn goede ervaringen mee, getuige de vele toepassingen bij middengeleiders en rotondes.
De Provincie Groningen heeft op dit moment al weer vijf rotondes met de benodigde op- en afritten in uitvoering.
Ook de provincie Overijssel, gemeente Zwolle, gemeente Assen, gemeente Heerhugowaard en de gemeente Almere passen op dit moment voor diverse werken reflecterende banden toe.
Deze banden kunnen een goed alternatief zijn, naast markering, om te besparen op energie door met minder of geen openbare verlichting in het buitengebied te volstaan.
Het uitgangspunt van de richtlijn ROVL2011 is dan ook: ‘donker tenzij’ en ‘duurzaam moet’.Hoewel de verlichtingfabrikanten, leveranciers en verlichtingdeskundigen zich in eerste instantie weinig lijken aan te trekken van wegdekreflectie lijkt het tij zich te keren omdat vele opdrachtgevers het gewoon toepassen en men ziet dat het werkt.
Met asfalt zijn ook de nodige pilots gedaan.
Het voordeel van lichtreflecterende bestrating is dat direct na het aanbrengen van de bestrating de effecten zichtbaar en meetbaar zijn.
Bij asfalt is het effect beter zichtbaar nadat de bitumenhuid er af gereden is danwel sneller zichtbaar met een behandeling door bijvoorbeeld stralen maar het principe is natuurlijk hetzelfde.Werkgroep wegdekreflectie (lichtreflectie)

Sinds 2012 is er een werkgroep wegdekreflectie bestaande uit de verschillende grondstoffenleveranciers, leveranciers van bestrating, Light Surface Control en ingenieursbureau Tauw aan de slag om een richtlijn voor lichtreflectie op te stellen die mogelijk gedragen wordt door CROW.
Begin dit jaar sluiten zich steeds meer partners aan zoals grote en middelgrote asfalteurs en bestratingproducenten en het IGOV.
Het gezamenlijke doel is lichtreflectie (wegdekreflectie) onder de juiste richtlijnen en meetmethodieken toe te passen in zowel buitengebied (Provincie en Rijkswaterstaat) als ook binnenstedelijk (verblijfsgebied). Met name in het verblijfsgebied zijn de nodige besparingen in combinatie met verlichting te behalen. Bovendien kan met reflectie de verkeers- en sociale veiligheid sterk verbeterd worden.Wegdekreflectieplein Infrarelatiedagen Gorinchem
Op de Infrarelatiedagen in Gorinchem ( 28, 29 en 30 oktober) zal er een speciaal wegdekreflectieplein zijn waar de verschillende deelnemers alles op het gebied van lichtreflectie laten zien.
Bovendien is er een uitgebreide promotie rond dit thema en zullen er op het seminar verschillende interessante lezingen gehouden worden.
De eerste spreker op het seminar wegdekreflectie is Dyana Loehr van Rijkswaterstaat die haar lezing richt op het energieakkoord en de eerder genoemde mogelijkheden van energiebesparing voor gemeenten en provincies en rijksoverheid.Wegdekreflectie als centraal onderdeel tijdens Infrarelatiedagen oktober 2014


Kortom: Wegdekreflectie en besparen op energie, verkeers- en sociale veiligheid vergroten is hot!