woensdag 17 september 2014

Minder criminaliteit en meer (sociale) veiligheid op straat met Reflexstone Week van de Veiligheid 2014
Week 41 (6 tot en met 12 oktober) staat jaarlijks in het teken van de nationale Week van de Veiligheid.

De donkere wintermaanden zijn het aangewezen moment om aandacht voor veiligheid te vragen. De ervaring leert dat juist in deze maanden criminaliteit en overvalgeweld in het bijzonder, stijgt. Branche- en koepelorganisaties in tal van sectoren, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie organiseren in de Week van de Veiligheid een breed scala aan activiteiten om ondernemers en burgers te stimuleren met het thema veiligheid aan de slag te gaan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunt de Week van de Veiligheid.

Cameratoezicht ondersteunt de aanpak van tijdelijke, maar hardnekkige overlast door hangjongeren, drugsdealers, straatrovers en zakkenrollers. Op cameratoezicht is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing zodra personen herkenbaar in beeld komen. Dit is om de privacy van die personen te beschermen.

Twintig procent van de Nederlandse gemeenten zet toezichtcamera's in om de openbare veiligheid te bewaken.
In uitgaans- en winkelcentra, op bedrijventerreinen en bij stations, meer in grote dan in kleine gemeenten.
Ede bewandelde als eerste stad het pad van het cameratoezicht en is sindsdien een 'bedevaartsoord' voor alle gemeenten die óók met cameratoezicht willen beginnen. De stad begon in december 1998 met het plaatsen van 21 analoge VHS-camera's in en rond het roerige uitgaansgebied van het Museumplein. Geweld, auto-inbraken, drugshandel - het was niet leuk meer in Ede.
Na de installatie van de camera's nam de veiligheid in het uitgaansgebied toe, zegt het hoofd van de afdeling toezicht van Ede.
Inmiddels hangen rond het Museumplein al meer digitale camera's en wordt veel meer live uitgekeken door de politie, in ieder geval op vrijdag- en zaterdagavond.

Live uitkijken met getraind personeel is de sleutel tot succes, luidt de conclusie in Ede.
'Er wordt minder ingebroken in auto's en er is minder vandalisme. Het drugsprobleem verplaatst zich, maar doordat het nu over een groter gebied is uitgesmeerd hebben we een kleiner probleem. Geweldsdelicten nemen door cameratoezicht niet af. Als er drank en pillen in het spel zijn wordt die klap, camera of niet, toch wel uitgedeeld. Maar met de beelden die zijn gemaakt kunnen de daders worden opgespoord en vervolgd. We geven de politie zestig keer per jaar onze videobeelden. Diverse verkrachtingen en mishandelingen zijn op die manier opgelost.'

In Amsterdam is op verschillende plaatsen Reflexstone, reflecterende bestrating toegepast op "donkere" plekken.
Allereerst zijn er ca. 50 Safetyspots aangebracht bij pinautomaten met Reflexstone reflecterende tegels in de vorm van een halve cirkel.


Mensen gaan automatisch buiten de cirkel wachten op de voorgaande pinner en daardoor ontstaat al veel meer veiligheid.
Daarnaast staat de pinner letterlijk in "the picture" en kan bij onrechtmatigheden een veel beter signalement worden gegeven en is er herkenning bij camerabeelden.
Ook in de Week van de Veiligheid worden er in het land weer safetyspots aangebracht.In tunnels (onderdoorgangen in de stad) en in donkere hoeken brengt Reflexstone veiligheid.
Mensen die kattekwaad of erger willen uithalen willen nu eenmaal niet in het licht staan.
En mocht er toch iets gebeuren: Je bent gezien!
Onderstaand een voorbeeld van cameratoezicht waarbij ook de politie goed zicht heeft op de situatie:Ook op andere plekken is Reflexstone een uitkomst. Door reflecterende verharding is er meer sociale veiligheid omdat gezichtsherkenning een rol speelt:


Harde cijfers tonen volgens de Haagse politie zonneklaar aan dat de veiligheid toeneemt in de gebieden met cameratoezicht. Ook op een criminele hotspot in Amsterdam, de Wallen, is het veiliger geworden na de invoering van cameratoezicht. Op de Wallen en op de Nieuwendijk hangen meerdere camera's. Inbraken, autoinbraken, mishandeling en straatroof zijn er volgens een recent onderzoek van de DSP-Groep in Amsterdam sterk gedaald.
De daling in het cameragebied is groter dan in het politiedistrict in geheel, waardoor niet gezegd kan worden dat de cameragebieden meeliften op een positieve algemene trend. 'Toch moet je niet de illusie hebben dat je het geweld beteugelt', waarschuwt een woordvoerder van de Haagse monitorcentrale. 'De drugshandel verplaatst zich, maar het probleem is wel beter te hanteren omdat je buiten de ring van cameratoezicht meer agenten voor de surveillance kunt inzetten. Je krijgt criminaliteit met cameratoezicht beter in beeld en je kunt sneller ingrijpen. De opsporing en vervolging worden gemakkelijker en het is veel efficiënter.'
(Bron:Tekst gedeeltelijk uit Binnenlands Bestuur) Zie ook Safetyspot info

dinsdag 9 september 2014

Uw weg van Energielabel E naar Energielabel B? Combineer wegdekreflectie met slim energiemanagement in OVL

Openbare verlichting in het Energieakkoord

In het SER-Energieakkoord staan doelstellingen voor openbare verlichting (OVL).
De doelstellingen op een rijtje:

1. 20% energiebesparing in de OVL en verkeersregelinstallaties (VRI's) in 2020 t.o.v. 2013
2. 50% energiebesparing in OVL en VRI's in 2030 t.o.v. 2013
3. 40% slim energiemanagement in OVL in 2020
4. 40% energiezuinige OVL in 2020
5. Rijkswaterstaat past energiezuinige verlichting toe als de OVL in tunnels wordt vervangen bij nieuwbouw of renovatie.

Doelstellingen 1 t/m 4 gelden voor heel Nederland, alle openbare verlichting (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat) bij elkaar.
Dus niet iedere afzonderlijke gemeente hoeft aan alle doelstellingen te voldoen.
Het referentiejaar van het Energieakkoord is helaas 2013 en niet 2007 zoals bij de Taskforce Verlichting.

Worden alle energiebesparingen van de afgelopen jaren nu ineens niet meer meegeteld?
Jawel, bij doelstelling 3 en 4: We hopen dat in 2020 minstens 40% van alle OVL energiezuinig is en 40% van de OVL is voorzien van slim energiemanagement zoals slim dimmen en schakelen, slimme meters, e.d.

Gemeenten die nu al dimmen of veel energiezuinige lampen hebben, hebben dus zeker een streepje voor.
Bovendien kunnen deze gemeenten anderen helpen om net zo veel te gaan besparen als zij.

Is het Energieakkoord iets wat opgelegd is door het Rijk of door de politiek?
Nee, meer dan 40 organisaties, waaronder de VNG, het IPO en de UvW hebben aan het akkoord meegewerkt en het ondertekend.
Niet alle gemeenten voelen zich vertegenwoordigd door de VNG, maar ze zijn wel allemaal actief met energiebesparing, energie- en klimaatbeleid.
We streven uiteindelijk naar hetzelfde doel, met of zonder breed gedragen akkoord.


Bron:http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/ovl/energieakkoord/

Voor meer informatie over besparen op openbare verlichting verwijzen wij naar Dyana Loehr van Rijkswaterstaat.
Zij is coördinator voor monitoring en stimuleren van de doelstellingen in het energieakkoord voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, zowel voor Rijkswaterstaat als voor gemeenten, provincies en waterschappen.


Energie besparen met alternatieven voor openbare verlichting:

De drukbezochte #ZuinigLicht (Rijkswaterstaat Leefomgeving) Duurzame Verlichtingstafel in 2013 in Heerenveen was een succes.
Tijdens de presentaties, filmpjes en discussies werd duidelijk dat gemeenten veel energie kunnen besparen met alternatieven voor openbare verlichting, zoals markering en wegdekreflectie.
Zie hier het verslag: Verslag Duurzame Verlichtingstafel 2013 Heerenveen

Wegdekreflectie wordt in Hamburg al ca. 60 jaren toegepast uit veiligheidsoverwegingen en kostenbesparing.
Ook in Nederland staat wegdekreflectie steeds meer in de schijnwerpers (om maar een passende woordspeling te maken).
Kijlstra Bestrating past als een van de eerste fabrikanten lichtreflectie toe in bestrating sinds 2009.
In Nederland ligt inmiddels ca. 250.000 m2 reflecterende bestrating.
Uitgebreide onderzoeken in opdracht van Provincie Groningen en gemeente Stadskanaal hebben aangetoond dat er daadwerkelijk besparingen op OVL kunnen zijn met wegdekreflectie.Naast reflecterende bestrating zijn door Kijlstra ook beter reflecterende (trottoir) banden op de markt gebracht in 2010 met hetzelfde procedé.
Ook hier zijn goede ervaringen mee, getuige de vele toepassingen bij middengeleiders en rotondes.
De Provincie Groningen heeft op dit moment al weer vijf rotondes met de benodigde op- en afritten in uitvoering.
Ook de provincie Overijssel, gemeente Zwolle, gemeente Assen, gemeente Heerhugowaard en de gemeente Almere passen op dit moment voor diverse werken reflecterende banden toe.
Deze banden kunnen een goed alternatief zijn, naast markering, om te besparen op energie door met minder of geen openbare verlichting in het buitengebied te volstaan.
Het uitgangspunt van de richtlijn ROVL2011 is dan ook: ‘donker tenzij’ en ‘duurzaam moet’.Hoewel de verlichtingfabrikanten, leveranciers en verlichtingdeskundigen zich in eerste instantie weinig lijken aan te trekken van wegdekreflectie lijkt het tij zich te keren omdat vele opdrachtgevers het gewoon toepassen en men ziet dat het werkt.
Met asfalt zijn ook de nodige pilots gedaan.
Het voordeel van lichtreflecterende bestrating is dat direct na het aanbrengen van de bestrating de effecten zichtbaar en meetbaar zijn.
Bij asfalt is het effect beter zichtbaar nadat de bitumenhuid er af gereden is danwel sneller zichtbaar met een behandeling door bijvoorbeeld stralen maar het principe is natuurlijk hetzelfde.Werkgroep wegdekreflectie (lichtreflectie)

Sinds 2012 is er een werkgroep wegdekreflectie bestaande uit de verschillende grondstoffenleveranciers, leveranciers van bestrating, Light Surface Control en ingenieursbureau Tauw aan de slag om een richtlijn voor lichtreflectie op te stellen die mogelijk gedragen wordt door CROW.
Begin dit jaar sluiten zich steeds meer partners aan zoals grote en middelgrote asfalteurs en bestratingproducenten en het IGOV.
Het gezamenlijke doel is lichtreflectie (wegdekreflectie) onder de juiste richtlijnen en meetmethodieken toe te passen in zowel buitengebied (Provincie en Rijkswaterstaat) als ook binnenstedelijk (verblijfsgebied). Met name in het verblijfsgebied zijn de nodige besparingen in combinatie met verlichting te behalen. Bovendien kan met reflectie de verkeers- en sociale veiligheid sterk verbeterd worden.Wegdekreflectieplein Infrarelatiedagen Gorinchem
Op de Infrarelatiedagen in Gorinchem ( 28, 29 en 30 oktober) zal er een speciaal wegdekreflectieplein zijn waar de verschillende deelnemers alles op het gebied van lichtreflectie laten zien.
Bovendien is er een uitgebreide promotie rond dit thema en zullen er op het seminar verschillende interessante lezingen gehouden worden.
De eerste spreker op het seminar wegdekreflectie is Dyana Loehr van Rijkswaterstaat die haar lezing richt op het energieakkoord en de eerder genoemde mogelijkheden van energiebesparing voor gemeenten en provincies en rijksoverheid.Wegdekreflectie als centraal onderdeel tijdens Infrarelatiedagen oktober 2014


Kortom: Wegdekreflectie en besparen op energie, verkeers- en sociale veiligheid vergroten is hot!