woensdag 5 november 2014

Wegdekreflectieplein op de Infrarelatiedagen te Gorinchem 28, 29 en 30 oktober 2014

Wegdekreflectieplein op de Infrarelatiedagen te Gorinchem 28, 29 en 30 oktober 2014

Op de Infrarelatiedagen in Gorinchem is een wegdekreflectieplein "uitgelicht" waar een tiental bedrijven gerelateerd aan wegdekreflectie graag de ervaringen met u delen. Alle in's and out's komen aan bod.


Waarom wegdekreflectie?

• besparen op energie van openbare verlichting
• verhogen van de verkeersveiligheid
• minder opwarming in binnenstedelijk gebied
• verhogen sociale veiligheid o.a. door gezichtsherkenning

Verkeersveiligheid is, naast andere factoren, afhankelijk van de overzichtelijkheid van de weg, de zichtbaarheid van weggebruikers op de weg en de conditie van het wegdek. Vooral bij slecht zicht (weersomstandigheden) en bij duisternis is de mate van zichtbaarheid van de weggebruiker t.o.v. het wegdek van (levens)belang.
De helderheid van het wegdek speelt een belangrijke rol. De soort verharding, de oppervlaktestructuur en de kleur zijn bepalend voor die helderheid. De ontwerper kan die eigenschap beïnvloeden door het voorschrijven van een wegdek waarop contrastvorming voor de weggebruiker wordt bevorderd.
In Nederland gaven we bijvoorbeeld in 2012 nog ca. 12 miljard Euro uit aan de maatschappelijke kosten ten gevolge van ongevallen. (Dit zijn zowel materiële- als immateriële kosten). Wegdekreflectie kan er voor zorgen dat er minder ongevallen gebeuren en navenant minder kosten gemaakt hoeven worden als ziekenhuisopname, wegstremmingen, arbeidsongeschiktheid etc.

Een oppervlak met een hogere lichtheid reflecteert meer licht dan een zwart donker oppervlak bij een zelfde belichting.
Niet alleen de lichtheid van de wegverharding speelt een rol in de lichtreflectie maar ook de micro- en macrotextuur, die mede bepaalt in welke richting het licht wordt gereflecteerd en in welke ruimtehoek.
Sinds de ROVL 2011 (Richtlijn Openbare Verlichting) van toepassing is, waarin ook duidelijk naar verticale verlichtingssterkte wordt verwezen zijn we bezig de meetmethodiek te vertalen naar berekening van de invloed van wegdekreflectie op openbare verlichting. Niet alleen buiten de bebouwde kom maar ook in verblijfsgebied.Het visuele zintuig is in hoge mate gevoelig voor helderheidverschillen.
Helderheidcontrast, grenscontrast, het grote helderheidbereik van het visuele zintuig en plaatselijke adaptatie zijn er de oorzaak van dat wegverhardingen met een hogere lichtheid een beter horizontaal alignement laten zien ten opzichte van een donkere wegverharding, zelfs bij hemel- en maanlicht tijdens donkerte.
Denk in dit verband aan praktijkvoorbeelden van witte voorwerpen bij nacht als een witte grindweg of schuim van de branding bij donkerte.
Deze verschijnselen zijn al verrassend helder, zelfs bij zwak hemellicht.In Nederland is op dit moment meer dan 300.000 m2 reflecterende bestrating toegepast en zijn er veel werken uitgevoerd met reflecterend asfalt, met reflecterende slijtlagen op asfalt en vele kilometers reflecterende (trottoir)banden.

Kortom, we zijn de pilotperiode voorbij en met de opgedane ervaring kan met een gerust hart wegdekreflectie toegepast worden, mits goed gespecificeerd en op basis van de juiste uitgangspunten.
Om die reden is op initiatief van steenslagproducenten een Werkgroep wegdekreflectie in het leven geroepen; een samenwerkingsverband tussen overheden, leveranciers, aannemers en adviesbureaus.
Doel van die werkgroep was het opstellen van een startdocument op basis van literatuur, praktijkgegevens, inventarisatie van meetmethoden en beoordelingscriteria.
Dit startdocument is nu gereed en zal op de Infrarelatiedagen in Gorinchem gepresenteerd worden.

Algemeen Directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen op 28 oktober a.s.

Op de Infrarelatiedagen is veel aandacht voor wegdekreflectie en er is een “wegdekreflectieplein”, waar een tiental bedrijven die zich in Nederland gespecialiseerd hebben op het gebied van wegdekreflectie gegroepeerd staan.
Tevens zijn er met betrekking tot dit onderwerp zes lezingen uit de verlichtingswereld, Rijksoverheid, Gemeenten en producenten.


Met het startdocument als uitgangspunt wil de werkgroep draagvlak creëren bij alle partijen die een relatie hebben met de wegenbouw. Het ultieme doel is te komen tot het uitwerken van een vorm van normering die er voor moet zorgen dat reflectie een eigenschap is die functioneel en bestekmatig beschreven kan worden.
De wens van de werkgroep is, samen met het CROW, met voldoende draagkracht van alle partijen (ook gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheid) een commissie in te stellen. Deze commissie heeft als doel nadere uitwerking te geven aan de invulling van de te hanteren bepalingsmethoden en beoordelingscriteria voor de karakterisering van de reflectie-eigenschappen van een verharding.

U bent van harte uitgenodigd op de Infrarelatiedagen om u te informeren over dit onderwerp.

Vraag hier uw gratis entreekaart aan t.w.v. € 25,00Geen opmerkingen: