maandag 26 januari 2015

Wegdekreflectieplein InfraTech 2015 was een groot succes


Het Wegdekreflectieplein was een van de activiteiten, die tijdens de InfraTech 2015 werden georganiseerd.
Dit plein voorzag dagelijks in interessante vakinhoudelijke lezingen over verkeersveiligheid en hoe wegdekreflectie hieraan kan bijdragen. Het Wegdekreflectieplein is een initiatief van de Werkgroep Wegdekreflectie.Zoals inmiddels bekend heeft de werkgroep als doel een publicatie in samenwerking met het CROW uit te brengen eind 2015, begin 2016.
Deze richtlijn, die eind 2015 wordt gepubliceerd, is nuttig voor opdrachtgevers bij aanbestedingen in hun uitvraag om wegdekreflectie nauwkeurig te kunnen omschrijven. “Reflecterende wegdekken en trottoirbanden dragen fors bij aan de verkeersveiligheid, zowel ’s nachts als overdag.
Het wegverloop is voor automobilisten en fietsers beter zichtbaar.” Een belangrijk voordeel van wegdekreflectie is dat het fors bespaart op energiekosten omdat minder openbare verlichting nodig is.
Het verlichten van geasfalteerde wegen, fietspaden en bedrijfsterreinen kost gemeenten de helft van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik.
“Als wegen en stoepranden worden voorzien van lichtreflecterend asfalt en/of bestrating, is minder straatverlichting nodig.”

“Je kunt niet zomaar overal straatverlichting weghalen, maar wegdekreflectie kan een veilig bezuinigingsalternatief zijn voor locaties met weinig of geen verkeersverlichting.”
De provincie Groningen en Overijssel lopen voorop met reflecterende trottoirbanden en boeken goede resultaten. Hiervoor wordt een speciaal wit toeslagmateriaal aan de banden of het asfalt toegevoegd waardoor het gesteente licht reflecteert.
Hieronder ziet u beelden van de N366, gedeputeerde Mark Boumans van de provincie Groningen stimuleert verkeersveiligheid o.a. met het project N366-veilig.

“De gemeente Stadskanaal heeft inmiddels 20.000 vierkante meter reflecterende bestrating aangelegd dat is gekoppeld aan slimme openbare verlichting, waarmee 60% van de energie voor straatverlichting wordt bespaard.”Nederland besteedt jaarlijks miljarden euro’s aan de gevolgen van ongevallen. Door wegdekreflectie kan het aantal verkeersongevallen waarschijnlijk met 10 tot 20 procent afnemen.
“Een legitieme reden om daaraan een fractie van de wegenbelasting te besteden”.

Op de volgende collage kunt u in het midden zien wat een nat wegdek met natte grijze banden aan contrast geeft: NIETS!
Dat betekent voor de weggebruiker meer kans op ongevallen.
Boven en onder ziet u het verschil.
Tijdens de Infratech van 20 t/m 23 janauari hebben wij samen met de partners een mooi lezingenprogramma gepresenteerd:Tijdens de lezingen en gedurende de Infratech kregen wij veel reacties van de duizenden bezoekers:
Niet alleen ambtenaren en beleidsmakers maar ook bestuurders (wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders) uit heel het land kwamen naar het wegdekreflectieplein.
Beleidsmedewerkers met de professie in de hoek van de openbare verlichting zien veel meer toepassing in verblijfsgebied als er gerekend wordt met LED-verlichting in combinatie met reflectie van verhardingen. Dit kan los van de ROVL 2011 prima door met Rho te rekenen in de bestaande software als bijv. DiaLux.
Ook de wegbeheerders en verkeerskundigen zien veel toepassingen voor reflectie in verband met verkeersveiligheid, sociale veiligheid en besparing op energie.
Bestuurders zien meerdere toepassing in de combinaties voornoemd en natuurlijk is bezuinigen en toch een verantwoorde openbare ruimte behouden een goede en welkome combinatie.
Wat ook opvalt aan de InfraTech 2015 is dat verschillende bewonersgroepen zich oriƫnteren op de openbare ruimte.
Bewonersparticipatie leidt tot verrassende oplossingen in het invullen van openbare ruimte omdat men niet eens out of the box denkt maar zelfs zonder box.Er zijn inmiddels legio voorbeelden van toepassen van lichtreflectie in het kader van verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Ook voor de vergrijzende Nederlander en voor mensen met een zichtbeperking is reflectie ideaal. Immers contrast speelt een grote rol als we het hebben over zichtbaarheid.

Wij bedanken alle bezoekers voor de positieve inbreng en interactie tijdens de lezingen.

Alle sprekers vanuit de overheid (provincies en gemeente) en ingenieursbureau's/adviseurs nogmaals heel erg bedankt!
Ook de organisatie van InfraTech 2015 zijn we zeer erkentelijk voor het welslagen van deze beurs.

Het was voor wegdekreflectie een topbeurs!


Hier volgt een impressie in beeld van de InfraTech: