donderdag 22 oktober 2015

Meer veiligheid voor fietsers tussen Hoogezand en Groningen met reflecterende stroken en EAB RED/LUX Een opdracht van Provincie Groningen
Veilige fietsroute Hoogezand-Groningen (Provincie Groningen)

Meer veiligheid voor fietsers tussen Hoogezand en Groningen: 

Op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen gebeuren veel ongelukken met fietsers. Het gaat hier om de fietspaden langs de Rijksweg (N860) en de Energieweg. In een enquête van de provincie geven fietsers en omwonenden aan zich geregeld onveilig te voelen op het fietspad. Fietsers en bromfietsers rijden geregeld te hard, de kruisingen zijn onoverzichtelijk en de verlichting is slecht. Daarom gaat de provincie samen met de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond de verkeersveiligheid op de fietsroute verbeteren.

In september heeft PolyCiviel in opdracht van de Provincie Groningen een aantal pilots uitgevoerd met reflecterende markeringen voor fietssnelwegen en fietspaden.
De maatregelen zijn bedoeld voor vergevingsgezinde fietspaden. PolyCiviel heeft onlangs ook een dergelijke opdracht gedaan voor Provincie Fryslân.

Wat zijn vergevingsgezinde fietspaden:

Op een vergevingsgezind fietspad gebeuren minder enkelvoudige ongevallen en de ongevallen die toch nog optreden hebben een minder ernstige afloop. Een vergevingsgezind fietspad nodigt daarbij van nature uit tot wenselijk fietsgedrag (‘self explaining fietspad’) en werkt waar nodig foutcorrigerend en letselbeperkend. Daarbij houdt het vergevingsgezinde fietspad goed rekening met de beperkingen en capaciteiten van oudere fietsers en is ook veiliger voor jongere fietsers.

De pilots:

Deeltraject 1 Luxovit reflecterende stroken aan weerszijden van de parallelweg annex fietspad langs de N860 Groningen Hoogezand ter hoogte van de Borgweg.

Deeltraject 2 Luxovit strook ter breedte van 50 cm in de as.

Deeltraject 3 Markering 30-270 Scotch 3M A Mark aan weerszijden van het fietspad.

Deeltraject 4 Tilrood ACsurf met Luxovit afgestrooid op kruisingsvlak Vonderpad.

Deeltraject 4 Tilrood ACsurf met Luxovit afgestrooid als fietssuggestiestroken.

Deeltraject 5 In het kader van onderhoud aan het bestaande deel van de fietssnelweg is in samenwerking met ColdMix een EAB RED/LUX (Tilrood met Luxovit) aangebracht.


Over EAB:

Met EAB ( EmulsieAsfaltBeton) wordt de huidige deklaag geconserveerd, het dwarsprofiel hersteld ( rijsporen worden gevuld ) en de stroefheid wordt verhoogd. EAB wordt op locatie ( tijdens het verwerken ) geproduceerd door ColdMix en verwerkt door de EAB-machine. EAB is binnen één uur weer berijdbaar voor verkeer. Het ophalen van putranden en kantlagen is niet nodig.
EAB is een hoogwaardig product dat garant staat voor een maximale veiligheid voor de weggebruikers. Bovendien is het een oplossing die snel op locatie kan worden gerealiseerd, tegen een prijs die vele malen lager ligt dan de prijs van een compleet nieuwe deklaag. En ook niet onbelangrijk: EAB is een duurzaam product dat wordt geproduceerd op een manier die minimaal belastend is voor het milieu.

Meting van invloed op rijgedrag:

De Provincie Groningen heeft RHDHV ( Peter Morsink) gevraagd een nul-situatie met camerabeelden vast te leggen en de gedragsverandering van de fietsers na aanbrengen van de deeltrajecten.
Er is ook gekeken wat in het donker de effecten zijn van de reflecterende toepassingen.
De resultaten worden later bekend gemaakt.

De effecten van EAB reflecterend:

Op 29 oktober 2015 wordt de aangebrachte EAB licht geschuurd door van Gompel, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het schuren/stralen van wegdekken.
Op deze manier komen de witte Luxovit steentjes zichtbaar aan het oppervlak en zorgen voor reflectie van het fietspad door fiets en scooterverlichting.

Vervolgens gaan we de stroefheid van het wegdek meten met de nieuwe apparatuur van GRIP Road Inspection. De stroefheidsmetingen gerelateerd aan de Eisen van Rijkswaterstaat (RAW 72) worden uitgevoerd met een speciaal daarvoor in Duitsland ontwikkelde SKM-vrachtauto, een doorontwikkelde SCRIM (Sideway-force Coëfficiënt Routine Investigation Machine) met SFW (Side Way Force)-methodiek.
Aan de rechterzijde daarvan is de meetapparatuur geplaatst die met diverse sensoren en camera’s in verbinding staan met de computer in de cabine. Aan de rechterzijde daarvan is de meetapparatuur geplaatst die met diverse sensoren en camera’s in verbinding staan met de computer in de cabine. De metingen worden uitgevoerd met een profielloze PIARCmeetband. Deze band is onder een hoek van 20° ten opzichte van de rijrichting geplaatst. Deze band is onder een hoek van 20° ten opzichte van de rijrichting geplaatst.

De beelden en de meetresultaten komen later beschikbaar.
Omdat steeds hogere snelheden gemeten worden op fietssnelwegen is stroefheid een issue. We willen hier later ook nader op in gaan en relatie leggen tussen de eisen aan wegen (snelwegen) en fietspaden.

Van deze dag komt nog een uitgebreid verslag in een volgend blog.

Met dank aan Rolf Dijkstra, Frank Zijlstra en Jan Hut (Provincie Groningen),
Koen Brouns en Piet Smit (Coldmix bv), De Hoop Bouwgrondstoffen Terneuzen, LightSurfaceControl, Harm Veenstra en Henk de Jonge (Oosterhof Holman) en alle mannen die hun steentje hebben bijgedragen.
The making of: