zondag 25 oktober 2015

Uitnodiging voor ambtenaren van gemeenten en provincies die zich bezighouden met beheer en onderhoud infrastructuur (inclusief openbare verlichting) 29 oktober 2015Uitnodiging voor ambtenaren van gemeenten en provincies die zich bezighouden met beheer en onderhoud infrastructuur (inclusief openbare verlichting)  

Op 29 oktober 2015 gaan wij een aantal innovatieve ontwikkelingen laten zien bij de provincie Groningen in relatie tot wegdekreflectie en veiligheid.


 


In september heeft PolyCiviel in opdracht van de Provincie Groningen een aantal pilots uitgevoerd met reflecterende markeringen van Luxovit, 3M AMark en EAB (emulsie asfaltbeton) RED/LUX voor ‘vergevingsgezinde’ fietssnelwegen en fietspaden.

Wat hebben we gedaan?

Deeltraject 1 Luxovit reflecterende stroken aan weerszijden van de parallelweg annex fietspad langs de N860 Groningen Hoogezand ter hoogte van de Borgweg.
Deeltraject 2 Luxovit strook ter breedte van 50 cm in de as.
Deeltraject 3 Markering 30-270 Scotch 3M A Mark aan weerszijden van het fietspad.
Deeltraject 4 Tilrood ACsurf met Luxovit afgestrooid op kruisingsvlak Vonderpad.
Deeltraject 4 Tilrood ACsurf met Luxovit afgestrooid als fietssuggestiestroken.
Deeltraject 5 In het kader van onderhoud aan een bestaand deel van de fietssnelweg is in samenwerking met ColdMix een EAB RED/LUX (Tilrood met Luxovit) aangebracht.

Wat gaan we op 29 oktober doen? 

De aangebrachte aangebrachte EAB RED/LUX wordt licht geschuurd door van Gompel straalbedrijf, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het schuren/stralen van wegdekken.
Op deze manier worden de witte Luxovit steentjes direct zichtbaar aan het oppervlak en zorgen voor reflectie van het fietspad door fiets en scooterverlichting. Op deze manier kunnen de fietsers prima het verloop van de weg zien en het contrast met de berm, zonder dat er direct openbare verlichting aan te pas hoeft te komen.

 

 

Direct daarna gaan we de stroefheid van het wegdek meten met de meetwagen van GRIP Road Inspection. GRIP Road Inspection kan de stroefheid meten volgens de nieuwe norm met het Side-Way Force principe (Engelse SCRIM of Duitse SKM). Deze methodiek wordt inmiddels in 9 Europese landen toegepast. Deze methode wordt zowel bij nieuwe als bestaande wegdekken uitgevoerd, dit kan gewoon in het verkeer gemeten worden met 40, 60 en 80 kilometer per uur. Een duidelijke rapportage met de meetresultaten maakt deze meting compleet. De stroefheidsmetingen gerelateerd aan de Eisen van Rijkswaterstaat (RAW 72) worden uitgevoerd met een speciaal daarvoor in Duitsland ontwikkelde SKM-vrachtauto, een doorontwikkelde SCRIM (Sideway-force Coëfficiënt Routine Investigation Machine) met SFW (Side Way Force)-methodiek.
Aan de rechterzijde van de auto is de meetapparatuur geplaatst die met diverse sensoren en camera’s in verbinding staan met de computer in de cabine. De metingen worden uitgevoerd met een profielloze PIARCmeetband. Deze band is onder een hoek van 20° ten opzichte van de rijrichting geplaatst.


Metingen van de invloed van de genomen maatregelen op het rijgedrag van fietsers en scooters: 

De Provincie Groningen ( Rolf Dijkstra, verkeerskundige) heeft Royal Haskoning DHV ( Peter Morsink) gevraagd een nul-situatie met camerabeelden vast te leggen en de gedragsverandering van de fietsers na aanbrengen van de deeltrajecten te monitoren.
Er is ook gekeken wat in het donker de effecten zijn van de reflecterende toepassingen.
Deze resultaten worden later bekend gemaakt.

Technische achtergrond:

Met EAB ( EmulsieAsfaltBeton) wordt de huidige deklaag geconserveerd, het dwarsprofiel hersteld ( rijsporen worden gevuld ) en de stroefheid wordt verhoogd. EAB wordt op locatie ( tijdens het verwerken ) geproduceerd door ColdMix en verwerkt door de EAB-machine. EAB is binnen één uur weer berijdbaar voor verkeer. Het ophalen van putranden en kantlagen is niet nodig.
EAB is een hoogwaardig product dat garant staat voor een maximale veiligheid voor de weggebruikers. Bovendien is het een oplossing die snel op locatie kan worden gerealiseerd, tegen een prijs die vele malen lager ligt dan de prijs van een compleet nieuwe deklaag. En ook niet onbelangrijk: EAB is een duurzaam product dat wordt geproduceerd op een manier die minimaal belastend is voor het milieu. Voor fietssnelwegen betekent dit veelal dat je als opdrachtgever 10 tot 15 jaar vooruit kan met deze onderhoudsmaatregel.

Bijkomend voordeel is dat het oppervlak stroef is maar niet, zoals bij de grovere oppervlakbehandelingen (slijtlagen) nog al eens het geval is, de fietsers het rijcomfort ontneemt.

De veiligheid van de weggebruiker wordt mede bepaald door de kwaliteit van de verharding.
Op wegen met asfalt en op een betonverharding heeft de stroefheid van het wegdek hier een belangrijke rol in.
Fijne fracties steenslag ( dat geldt ook voor reflecterende steenslag als Luxovit) worden gebruikt om nieuw aangelegde asfaltverhardingen mee af te strooien.
Hier wordt het strooimateriaal direct voor een deel in het nog warme asfalt gewalst.
Direct ingewalst levert deze toepassing weinig bezwaren op voor fietsers.
Het afstrooien dient om het verse asfalt, waarvan het oppervlak nog is voorzien van een
bitumenhuid, voldoende (aanvang)stroefheid te geven en ook om meteen het resultaat van reflectie door bijvoorbeeld Luxovit te bewerkstelligen.
Nog afgelopen week is er door een gemeente weer eens zwart "reflecterend asfalt" aangelegd. Er zit dan wel wit gesteente in het mengsel maar dit komt pas na een half jaar te voorschijn omdat de bitumenhuid eerst moet slijten aldus de aannemer en gemeente, Je bent dan volledig afhankelijk van verkeersintensiteit en eventueel versporen van het verkeer. Door bijv. Luxovit 1/3 warm mee in te walsen heb je het effect direct. Zo simpel kan het zijn. 


Om te bereiken dat banden voldoende grip hebben op het wegdek, moet dit laatste voldoende stroef zijn. En zeker onder natte omstandigheden!

Daarvoor moet het wegdek aan drie criteria voldoen:
  • De verharding moet voldoende macrotextuur hebben, dat betekent dat regenwater snel in de steenslag wegvloeit.
  • De afwatering moet door het kiezen van een juist profiel goed gewaarborgd zijn, voldoende afschot hebben.
  • En het wegdek moet de juiste microtextuur hebben: de microtextuur wordt gevormd door de ruwheid van de steenkorrel zelf en zorgt voor doorbreking van de waterfilm rond een natte korrel.
Voor alle verkeersdeelnemers (dat geldt dus ook voor voetgangers en fietsers) is het essentieel dat de stroefheid op elke vierkante centimeter op peil is.
Er geldt maar één min of meer officiële norm voor de stroefheid.
Deze is rond 1970 door Rijkswaterstaat bepaald voor auto(snel)wegen en luidt dat de stroefheid, onder natte omstandigheden, ten minste 0,38 moet bedragen.
Dit zogeheten stroefheidsgetal drukt de wrijving uit tussen een gestandaardiseerde, profielloze band en een wegoppervlak, bij 50 km/h, waarbij zich tussen band en wegdek een waterfilm van 0,5 mm bevindt.
Voor fietssnelwegen lijkt de eis van 0,38 onder andere door de lagere snelheid en de afwijkende bandensoorten misschien overdreven. Daarom nemen fietspadbeheerders ook wel genoegen met een lagere stroefheid en sommigen houden consequent vast aan minimaal 0,38. Toch zien we door ontwikkelingen als de E-bike en het toenemen van het aantal wielrenners dat ook op fietssnelwegen stroefheid meer en meer een issue kan zijn. 

Bent u geïnteresseerd in de behandelmethode van het wegdek voor reflectie en de stroefheidsmetingen volgens de nieuwe norm, stuur even een mailtje naar PolyCiviel: info@polyciviel.nl voor meer informatie over de locatie en de tijden.


Deze speciale  Emulsie Asfalt Beton met Tilrood en Luxovit is mede mogelijk gemaakt door:

Coldmix BV, (aanbrengen EAB), 
De Hoop Bouwgrondstoffen Terneuzen (leverancier van Tilrood en Luxovit),
Van Gompel (straalbedrijf),  
GRIP Road Inspection (stroefheidsmetingen)
en is een idee van: PolyCiviel advies Civiele Techniek. 

donderdag 22 oktober 2015

Meer veiligheid voor fietsers tussen Hoogezand en Groningen met reflecterende stroken en EAB RED/LUX Een opdracht van Provincie Groningen
Veilige fietsroute Hoogezand-Groningen (Provincie Groningen)

Meer veiligheid voor fietsers tussen Hoogezand en Groningen: 

Op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen gebeuren veel ongelukken met fietsers. Het gaat hier om de fietspaden langs de Rijksweg (N860) en de Energieweg. In een enquête van de provincie geven fietsers en omwonenden aan zich geregeld onveilig te voelen op het fietspad. Fietsers en bromfietsers rijden geregeld te hard, de kruisingen zijn onoverzichtelijk en de verlichting is slecht. Daarom gaat de provincie samen met de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond de verkeersveiligheid op de fietsroute verbeteren.

In september heeft PolyCiviel in opdracht van de Provincie Groningen een aantal pilots uitgevoerd met reflecterende markeringen voor fietssnelwegen en fietspaden.
De maatregelen zijn bedoeld voor vergevingsgezinde fietspaden. PolyCiviel heeft onlangs ook een dergelijke opdracht gedaan voor Provincie Fryslân.

Wat zijn vergevingsgezinde fietspaden:

Op een vergevingsgezind fietspad gebeuren minder enkelvoudige ongevallen en de ongevallen die toch nog optreden hebben een minder ernstige afloop. Een vergevingsgezind fietspad nodigt daarbij van nature uit tot wenselijk fietsgedrag (‘self explaining fietspad’) en werkt waar nodig foutcorrigerend en letselbeperkend. Daarbij houdt het vergevingsgezinde fietspad goed rekening met de beperkingen en capaciteiten van oudere fietsers en is ook veiliger voor jongere fietsers.

De pilots:

Deeltraject 1 Luxovit reflecterende stroken aan weerszijden van de parallelweg annex fietspad langs de N860 Groningen Hoogezand ter hoogte van de Borgweg.

Deeltraject 2 Luxovit strook ter breedte van 50 cm in de as.

Deeltraject 3 Markering 30-270 Scotch 3M A Mark aan weerszijden van het fietspad.

Deeltraject 4 Tilrood ACsurf met Luxovit afgestrooid op kruisingsvlak Vonderpad.

Deeltraject 4 Tilrood ACsurf met Luxovit afgestrooid als fietssuggestiestroken.

Deeltraject 5 In het kader van onderhoud aan het bestaande deel van de fietssnelweg is in samenwerking met ColdMix een EAB RED/LUX (Tilrood met Luxovit) aangebracht.


Over EAB:

Met EAB ( EmulsieAsfaltBeton) wordt de huidige deklaag geconserveerd, het dwarsprofiel hersteld ( rijsporen worden gevuld ) en de stroefheid wordt verhoogd. EAB wordt op locatie ( tijdens het verwerken ) geproduceerd door ColdMix en verwerkt door de EAB-machine. EAB is binnen één uur weer berijdbaar voor verkeer. Het ophalen van putranden en kantlagen is niet nodig.
EAB is een hoogwaardig product dat garant staat voor een maximale veiligheid voor de weggebruikers. Bovendien is het een oplossing die snel op locatie kan worden gerealiseerd, tegen een prijs die vele malen lager ligt dan de prijs van een compleet nieuwe deklaag. En ook niet onbelangrijk: EAB is een duurzaam product dat wordt geproduceerd op een manier die minimaal belastend is voor het milieu.

Meting van invloed op rijgedrag:

De Provincie Groningen heeft RHDHV ( Peter Morsink) gevraagd een nul-situatie met camerabeelden vast te leggen en de gedragsverandering van de fietsers na aanbrengen van de deeltrajecten.
Er is ook gekeken wat in het donker de effecten zijn van de reflecterende toepassingen.
De resultaten worden later bekend gemaakt.

De effecten van EAB reflecterend:

Op 29 oktober 2015 wordt de aangebrachte EAB licht geschuurd door van Gompel, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het schuren/stralen van wegdekken.
Op deze manier komen de witte Luxovit steentjes zichtbaar aan het oppervlak en zorgen voor reflectie van het fietspad door fiets en scooterverlichting.

Vervolgens gaan we de stroefheid van het wegdek meten met de nieuwe apparatuur van GRIP Road Inspection. De stroefheidsmetingen gerelateerd aan de Eisen van Rijkswaterstaat (RAW 72) worden uitgevoerd met een speciaal daarvoor in Duitsland ontwikkelde SKM-vrachtauto, een doorontwikkelde SCRIM (Sideway-force Coëfficiënt Routine Investigation Machine) met SFW (Side Way Force)-methodiek.
Aan de rechterzijde daarvan is de meetapparatuur geplaatst die met diverse sensoren en camera’s in verbinding staan met de computer in de cabine. Aan de rechterzijde daarvan is de meetapparatuur geplaatst die met diverse sensoren en camera’s in verbinding staan met de computer in de cabine. De metingen worden uitgevoerd met een profielloze PIARCmeetband. Deze band is onder een hoek van 20° ten opzichte van de rijrichting geplaatst. Deze band is onder een hoek van 20° ten opzichte van de rijrichting geplaatst.

De beelden en de meetresultaten komen later beschikbaar.
Omdat steeds hogere snelheden gemeten worden op fietssnelwegen is stroefheid een issue. We willen hier later ook nader op in gaan en relatie leggen tussen de eisen aan wegen (snelwegen) en fietspaden.

Van deze dag komt nog een uitgebreid verslag in een volgend blog.

Met dank aan Rolf Dijkstra, Frank Zijlstra en Jan Hut (Provincie Groningen),
Koen Brouns en Piet Smit (Coldmix bv), De Hoop Bouwgrondstoffen Terneuzen, LightSurfaceControl, Harm Veenstra en Henk de Jonge (Oosterhof Holman) en alle mannen die hun steentje hebben bijgedragen.
The making of: