dinsdag 18 september 2018

Complexe projecten....

Complexe projecten……In 1978 heb ik als stagiair bij Rijkswaterstaat Noord Nederland getekend aan het Julianaplein omdat Rijkswaterstaat in de toekomst verwachtte dat de verkeersintensiteit flink zou toenemen en er een flessenhals zou ontstaan..........  
Het kan even duren! 

40 jaar later zijn Aanpak Ring Zuid met haar stakeholders en Combinatie Herepoort bezig met de Zuidelijke Ring.
Bouw- en Infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. 
Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vaak vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen.

State of the Art ga je dan met elkaar aan de slag. 43 raakvlakken in fases zijn niet een, twee, drie uitgekristalliseerd met duizenden mogelijkheden en onmogelijkheden.
Omdat er heel veel belangen spelen die in bepaalde jaargetijden ook nog eens enorm kunnen verschillen is het lastig anticiperen bij dergelijke projecten.

Als je dan met een goede projectorganisatie en prima aannemers ervoor gaat heb je hobbels te nemen en ook nog rekening te houden met de leefbaarheid in de stad.
Natuurlijk heb je ook te maken met voortschrijdend inzicht bij grote projecten. 
Ik noemde net State of The Art maar er wijzigen voortdurend omstandigheden en regelgeving. 
Last but not least ook klimaatomstandigheden, denk aan lange perioden van droogte en piekbuien als toetje.

In de media worden tegenslagen opgenoemd alsof zij direct te wijten zijn aan projectplannen en uitvoering in het algemeen. Niet gehinderd door enige kennis worden er oordelen gegeven.
De buitenwacht heeft vaak geen idee wat achterliggende beweegredenen zijn. 

Veel van die tegenslagen kom je in heel het land tegen op datzelfde moment. 
Neem maar uitspoeling van tijdelijke taluds bij piekbuien of smelten van nieuw asfalt. 
Zwarter asfalt wordt nu eenmaal heter en bij 50 graden of meer in uitzonderlijke omstandigheden zoals nu net afgelopen maanden geeft dat problemen op diverse wegen. Daar doe je niets aan. 
(Ik volg zelf, niet toevallig, de ontwikkelingen met hittestress bij asfaltsoorten in den lande. Mee omdat lichtreflecterend asfalt minder heet wordt. Maar dan moet dat wel in de scope zitten van een project.) 

Grote projecten hebben een langere looptijd (de Ring Zuid is ook echt niet in een jaar gereed) en hebben dan ook te maken met ontwikkelingen die je niet helemaal vooruit kunt zien hoewel een projectorganisatie wel tot op het bot gaat als je het hebt over onderzoek en uitvoering.

Het probabilistisch ontwerpen en beoordelen van civiele constructies wordt steeds belangrijker.
Ook de beoordeling van de veiligheid van bouwwerken onder aardbevingsbelastingen gebeurt met deze technieken.
Zo kun je constructies beoordelen om zo de veelal conservatieve rekenregels te vermijden of om situaties door te rekenen waar geen rekenregels voor beschikbaar zijn.

Voorbeelden uit het verleden zijn bijv. de Betuwelijn of de HSL. 
Hier is beton gebruikt wat nu al problemen geeft. Wat misschien nog meer bijzonder is, is de hele economie, zeg vervoersector. Die wijzigde finaal tijdens de uitvoering en geeft nu nog geen dikke plus aan deze projecten.

Zelf ben ik recent betrokken geweest bij de Gaasperdammerweg/Gaasperdammertunnel. Een werk met Rijkswaterstaat. (DBFM)
Ook een complex werk in de bebouwde omgeving, net als de Ring Zuid. 
Een stevige kluif aan ontwerp en uitvoering. 
Ontwerpteams en stakeholders voortdurend aan de slag om te blijven voldoen aan regels en omgeving. 
De tunnel is gereed en in testfase en gaat in 2020 pas in gebruik. (Ring Zuid heeft geen tunnels dus ook geen uitgebreide TTI).
Nu zijn er in deze tunnel (en meerdere recente) voor opening al de eerste aanpassingen noodzakelijk als gevolg van voortschrijdend inzicht in brandveiligheid. 
Kortom verrassingen blijven er altijd en vaak ook buiten de schuld of de scope van de direct betrokken partijen. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Maar je hebt er mee te dealen. 

Vandaag haalt er weer een parkeergarage het nieuws vanwege instorting van delen. 
Zijn er fouten gemaakt? Ik ken de geschiedenis niet.
Dit is niet het eerste geval waar de constructieve veiligheid wellicht te wensen over laat. 
Recente voorbeelden zijn de instorting van de autosnelwegbrug in Genua en de parkeergarage in Eindhoven. 
Ook werd vorige week een parkeergarage in Almere gesloten vanwege scheuren in meerdere kolommen.Wat ik wel weet is dat bij Ring Zuid scherp gekeken wordt naar veiligheid van constructies en ja zo’n proces kost tijd, veel tijd. Daarom is ook de Helperzoomtunnel niet ingeschoven denk ik. Eerst weer gedegen onderzoek bij twijfel. Beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald.
Dat is niet zo vreemd bij complexe situaties. Denk ook maar aan de afgelopen weken bij de spoortunnel in Haren, andere aannemer en andere opdrachtgever. Daar ging het gewoon fout.

Wat ook vergeten wordt dat bij dit soort projecten vaak innovaties naar boven komen die extra aandacht moeten hebben alvorens gevalideerd te kunnen worden.

Ik ben blij verrast dat Provincie, Gemeente en Rijk als projectorganisatie ARZ samen met CHP gekozen heeft om even een helicopterview te maken met een commissie o.l.v. prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh en ben ervan overtuigt dat het project binnenkort weer helemaal op stoom komt. 


Op persoonlijke titel geschreven omdat ik als civieltechneut natuurlijk begaan ben met onze provincie en de ontwikkelingen met infrastructuur in het bijzonder. Copyright © 2018 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopin, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Piet Zijlstra