woensdag 30 november 2011

Team Light Sensations als 2e geëindigd op NRG Battle na winnen Lightchallenge

Het team Light Sensations, winnaars van de Lightchallenge2011 is uit 400 studenten en 50 Teams als 2e geëindigd bij de NRGBattle in Groningen.
Een prestatie van wereldformaat.

Hier volgt een fotoverslag van de NRGBattle waar ook de Reflexstone weer een rol heeft gespeeld.
Door gebruik te maken van de LED-verlichting van de boomkorf-units in combinatie met de Reflexstoneverharding is het concept een zeer duurzame oplossing voor openbare verlichting.
Vanuit meerdere overheden en instanties is belangstelling voor toepassing van dit concept.

Op 23 november was de finale met 6 teams na 3 voorrondes in de loop van het jaar.
Dit viel samen met de Energy Delta Convention 2011 in het Martiniplaza te Groningen.


In het publiek de Jury en de coaches van het team.....


Hier staan Bright Students die wat te vertellen hebben.....


The residents view on the current situation verteld Filiz na gedegen onderzoek....


De monden vielen wagenwijd open in het publiek bestaande uit bedrijfsleven, studenten, hoogleraren en professoren uit de hele wereld....


En nog een keer.....


Professioneel pitchen (Reflexstone en Tesla zijn er bij)


Relaxed als altijd ....


Een fotomoment.... Spannend !


Opnamen voor Light Sensations, The Movie....


De spanning stijgt.....


De jury zit gereed.......


Filiz voert het woord weer eens....


Martin staat dolenthousiast als altijd gereed voor de volgende presentatie


Pitchen.....


Interview door host Joris Putman (bekend van o.a. tv GTST en Green Dream Productions)


En weer een ronde verder......


Er wordt weer gestemd door publiek en vakjury


Het winnende Team gefeliciteerd.


En zo ziet het er uit.....

Meer info http://www.NRGBattle.nl

maandag 21 november 2011

Club Green Co-creaties Duurzaamheid

Artikel op site van Club Green
http://wwww.clubgreen.nl
Openbare ruimte
Reflecterende bestrating

1. Wat is reflecterende bestrating?
Reflecterende bestrating bestaat uit betonstraatstenen of tegels waarbij de bovenlaag deels is
voorzien van een reflecterend steenslag. De functie van een percentage reflecterend steenslag in
de bovenlaag van een betonstraatsteen is dat er door middel van verhoogde reflectie in verhouding
minder licht nodig is voor het verkrijgen van een gelijkwaardige luminantie.
Luminantie is de hoeveelheid licht die weerkaatst wordt van een oppervlak. Deze is voor de
eigenschappen van de reflecterende bestrating van groot belang. De hoeveelheid luminantie wordt
weergegeven in candela per vierkante meter (cd/m²). Dit is simpelweg de hoeveelheid licht die per
oppervlakte-eenheid wordt weerkaatst/gereflecteerd.
Sneeuw is bijvoorbeeld zeer licht van kleur en heeft een hoge reflecterende eigenschap. Dit is dan
ook de reden waarom een besneeuwd landschap prikkelender voor de ogen is dan een landschap
zonder sneeuw. Daarom is het ook zo dat bij nacht een besneeuwde straat beter verlicht aandoet
dan eenzelfde straat zonder sneeuw. Dit is volledig het gevolg van de verhoogde
luminantiewaarden.
Wanneer er minder licht benodigd is voor het verkrijgen van een gelijk effect zal dit resulteren in
minder lichtmasten, het vergroten van lichtmastafstanden en/of het verlagen van het vermogen van
de lichtbron. Voornoemde uitkomsten zullen rechtevenredig resulteren in energiebesparing en CO2-
reductie.
Dezelfde werking geldt in principe ook voor een verlicht wegdek. Zo zal een lichte kleur betonnen
wegdek beter zicht bieden dan een donker zwart asfalt wegdek in verband met de contrastwerking
welke op zal treden.
Door de verhoogde contrastwerking van het lichte wegdek zullen obstakels en
het verloop van de weg eerder zichtbaar zijn.

2. Zijn er nog meer voordelen van reflecterende bestrating?
Een bijkomend voordeel van een wegdek met betere reflectie-eigenschappen is dat de
gelijkmatigheid van het wegdek zal worden verhoogd. Hierdoor zal het zogeheten ‘zebra-effect’
worden gereduceerd. Met het ‘zebra-effect’ wordt de wijze hoe een wegdek is verlicht bedoeld.
Wanneer lichtmasten op een grotere onderlinge afstand van elkaar staan zal de gelijkmatigheid
verminderen en zal er een groot verschil tussen lichte en donkere weggedeelten ontstaan.
Het menselijke oog heeft tijd nodig om zich aan een bepaald lichtniveau te kunnen adapteren.
Adaptatie van het oog is de wijze waarop het oog zich aanpast aan een bepaald verlichtingsniveau.
Wanneer bijvoorbeeld in een kamer met een hoog verlichtingsniveau het licht uitgaat, zal er tijdelijk een type van zichtverlies optreden. Echter na een paar minuten zal men weer enkele details van elkaar kunnen gaan onderscheiden, maar volledige adaptatie van licht naar donker kan zelfs een half uur tot een uur in beslag nemen.
Uit bovenstaande gegevens valt te concluderen dat wanneer men met een bepaalde snelheid in een
auto ’s nachts over straat rijdt, het oog niet genoeg tijd krijgt om zich geheel te kunnen adapteren.
Wanneer dan het niveauverschil en dus het ‘zebra-effect’ van dusdanige grote zal zijn kan dit leiden tot verkeersonveilige situaties, doordat men de omgeving niet goed waar kan nemen.
Hieruit valt te concluderen dat het van belang is het ‘zebra-effect’ zo veel mogelijk te reduceren en de gelijkmatigheid te optimaliseren.
Het voordeel van betere reflectie eigenschappen hierbij is dat deze het contrast tussen de lichte en donkere delen van het wegdek minder groot maakt waardoor het ‘zebra-effect’ wordt gereduceerd.
Een ander voordeel van het verhogen van de gelijkmatigheid is dat het lichtcomfort wordt verhoogd.
De weggebruiker zal de weg als prettiger ervaren door het gelijkmatige beeld van het
wegdekoppervlak.
Verschillende reflecterende materialen zijn onderzocht. Een speciaal Deens steenslag zorgt naast
reflectie bij droog weer ook voor dezelfde reflectie onder natte omstandigheden. Dat is in Nederland erg belangrijk.

3. Waarom neemt de toepassing van reflecterende bestrating een grote vlucht?
Reflecterende bestrating wordt sinds eind 2009 in Nederland steeds meer toegepast. Er zijn een
aantal factoren die een rol spelen. Naast de al genoemde besparing op verlichting in de breedste zin is er ook steeds meer aandacht gekomen voor veiligheid op straat.
Reflecterende bestrating zorgt voor attentiewaarde op knelpunten, maar ook voor een sterk verbeterde gezichtsherkenning wat de sociale veiligheid ten goede komt.
De Richtlijn Openbare verlichting (ROVL 2011) die sinds mei 2011 geldig is, spreekt dan ook over
“Verlichten moet, alleen waar het nodig is”. Tevens is de steen door een licht gewassen oppervlak niet glad waardoor met name fiets- en voetgangersoversteekplaatsen een stuk veiliger kunnen.

4. Wat is de meest actuele ontwikkeling op het gebied van reflecterende wegdekken?
Onlangs zijn er verschillende onderzoeken opgestart naar aanleiding van de opwarming van
binnenstedelijk gebied. Als de temperatuur oploopt in de zomer, verandert de stad in no time in een snelkookpan.


Tussen gebakken steen en asfalt kan het wel zeven graden warmer zijn dan erbuiten. Grote
gemeenten en het rijk investeren daarom in projecten om het kwik in de steden omlaag te brengen.
Ook de wetenschap helpt mee.
Gebleken is dat de reflectie van de bestrating (net als in asfalt) bij kan dragen aan
temperatuurverlaging of beter gezegd verhoging voorkomt. Denk maar aan het wit verven van
kassen in de tuinbouw of het verschil tussen witte en zwarte kleding in de zomer.
Kortom, ook in dit geval werkt de reflecterende eigenschap van deze stenen in het voordeel van het klimaat en duurzaamheid. Onderzoek wijst uit dat door reflectie van materialen de temperatuur tot 8 graden naar beneden kan worden bijgesteld ten opzichte van gebakken klinkers en zwart asfalt.

5. Zijn er meer toepassingen denkbaar naast bestrating met reflecterende materialen in de
civiele techniek?

Naast reflecterende bestrating is er ook een ontwikkeling in de markt op het gebied van
reflecterende trottoirbanden. Trottoirbanden uitgevoerd met dezelfde deklagen als de bestrating
hebben een groot effect op de veiligheid.
De geleiding voor de weggebruikers is een stuk beter en dus veiliger. Ook hier kan men besparen op openbare verlichting. Ook markeerpalen en bochtbescherming kunnen veiliger uitgevoerd worden
door toepassing van het reflecterend steenslag.
Een groot voordeel is dat men de banden/blokken niet meer jaarlijks hoeft te schilderen op plaatsen waar nu nog middengeleiders en rotondes wit geschilderd worden. Een grote kostenpost minder.

6. Is er ook een voorbeeld van een toepassing te geven met besparingspotentieel?
Als voorbeeld kan een rode reflecterende steen genomen worden. De rode variant is voorzien van
40 procent reflecterend materiaal in de toplaag. De steen heeft een besparingspotentieel van circa 35 procent ten opzichte van de standaard rode variant betonstraatsteen. Hierdoor is het mogelijk om door bijvoorbeeld een diminstallatie de output van de lichtbron met 35 procent te verminderen om zo een gelijk lichtbeeld te verkrijgen in vergelijking tot de standaard betonstraatsteen rood.
Verder valt uit de berekeningen te concluderen dat het mogelijk is om de verlichtingsinstallatie 54,5 procent te dimmen wanneer de reflecterende rode steen wordt toegepast zonder onder de
gemiddelde luminantie grens te komen van 0,75 candela per vierkante meter.

Aanbevolen links
www.tauw.nl/fileadmin/ingenieus_2011-2.pdf
Meer informatie over reflecterende toepassingen (zie bladzijde 20).

donderdag 17 november 2011

Overheden en ondernemers kijken naar toekomst tijdens Kijlstra Symposium

Een verslag van een zeer succesvol Symposium van Kijlstra Bestrating:

‘Waar een wil is, is een duurzame weg’

Duurzaamheid. Het is bittere noodzaak, maar ook windowdressing. Het mes snijdt aan twee kanten, want groen is goed voor zowel de aardbol van toekomstige generaties als voor de portemonnee. Welwillendheid alom, maar toch is er nog een ecologische wereld te winnen in cradle to cradle, circuliere economie en de oneindige kringloop. Voor overheden, ondernemers en kennisinstellingen is daarbij samen optrekken in dezelfde richting het devies. En daaraan leverde het Kijlstra Symposium op 17 november in Veendam een bijdrage.,,Overheden op nationaal niveau kunnen mondiale problemen niet oplossen’’, zei hoogleraar duurzaam ondernemen en voormalig minister Jacqueline Cramer. Stappen in duurzame ontwikkelingen moeten volgens haar sprongen worden.
En daarvoor is verdergaande samenwerking tussen overheden, ondernemingen en kennisinstellingen noodzakelijk: ,,De overheid formuleert doelen, het bedrijfsleven geeft invulling. Waar een wil is, is een duurzame weg.’’ Stabiliteit in overheidsbeleid is daarbij van groot belang. ,,Je moet als overheid betrouwbaar zijn’’, zei gedeputeerde Tanja Klip van Drenthe.

Annemarie van Gaal
Echte veranderingen vragen om radicale ingrepen. Succesentrepreneur Annemarie van Gaal hield een gehoor van zo’n 200 beleidsbepalers uit zowel profit als non-profit voor om bestaande kaders eens weg te breken, om eens af te wijken van gebaande paden: ,,Heb de onervarenheid in pacht, kijk met een frisse blik. Probeer eens compleet blanco – zonder je eigen kennis en ervaringen te betrekken – een oplossing voor een probleem te vinden. Want door traditioneel denken vergeet je wat er allemaal mogelijk is. Hou het simpel, dat levert het meeste op.’’ Ook adviseerde zijn de aanwezigen om hun human resources beter te gaan benutten: ,,Kijk naar commitment en talent van mensen, in plaats van naar labels als opleiding en CV.’’Reflexstone
Kijlstra Bestrating organiseerde het symposium over duurzaamheid omdat het bedrijf zelf met Reflexstones een innovatieve, duurzame ontwikkeling in huis heeft. Dankzij deze straatklinkers die licht reflecteren, is aanzienlijk minder straatverlichting nodig. ,,Dat betekent minder energieverbruik, dus minder uitstoot van fijnstof en CO2, maar ook betere sociale veiligheid op straat, toename van verkeersveiligheid en minder lichtvervuiling’’, betoogde Robbert Dijkema van ingenieursbureau Tauw. Een van de gebruikers van Reflexstones is de Eemshaven. Directeur Harm Post deelde zijn positieve ervaringen met de zaal in wat hij ‘Het wonder achter de dijk, het snijvlak van economie en ecologie’ noemde.Kijlstra Bestrating heeft ook op het symposium de winnaars van de “Lightchallenge 2011” gepresenteerd.
Het winnende team van deze wedstrijd voor studenten hogescholen en universiteiten was aanwezig en werd door gedeputeerde van de provincie Drenthe Mevrouw Tanja Klip-Martin nog eens in het zonnetje gezet.Het team Light Sensations heeft een duurzaam openbare verlichting concept ontwikkeld dat in combinatie met de Reflexstone nu al veel aandacht heeft van partijen die het daadwerkelijk willen toepassen.
Windowdressing
,,Is duurzaamheid windowdressing voor het bedrijfsleven?’’ wilde spreekstalmeester Wilfred Genee wel weten. Volgens ‘luis in de pels’ bedrijfsadviseur Wim Sondagh wel, maar Cramer ontkende dit in alle toonaarden: ,,Dat kan niet meer, alles is transparant tegenwoordig.’’ Ingenieur Han de Wit van Tauw ziet een verschuiving, van overheid naar bedrijfsleven: ,,Want vervuiling voorkomen levert geld op.’’ Het huidige economisch zwaar weer heeft naar overtuiging van onder meer Klip een zalvend effect op duurzame ontwikkelingen. ,,Never waste a good crisis’’, sprak zij. ,,De crisis noopt ondernemers om met minder geld hetzelfde of meer te doen. De economie wordt op een andere leest geschoeid.’’ Dat veranderingen niet van vandaag op morgen een feit zijn, is volgens Van Gaal niet erg, integendeel: ,,Tijd is onze grootste vriend als we het denken willen veranderen. Ik zou zeggen: probeer het nou eens.’’

dinsdag 1 november 2011

Innovatie en Duurzaamheid geen toverwoorden maar gewoon DOEN

Het Kijlstra Symposium 2011 staat in het teken van Innovatie en Duurzaamheid.

De inspirerende sprekers zijn:
Prof. Dr. Jacqueline Cramer, oud Minister van VROM en hoogleraar Duurzaam innoveren bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij is ook directeur van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD).
Annemarie van Gaal, Ondernemer pur sang en een van de bekendste en succesvolste Nederlandse zakenvrouwen.
Gedeputeerde en Loco-Commissaris van de Koningin Mevrouw Tanja Klip-Martin van de Provincie Drenthe
Dr. Ir. Han de Wit Director Business Development van Ing. bureau Tauw
Wethouder Bert Wierenga van Veendam
Dagvoorzitter, is niemand minder dan Wilfred Genee (winnaar van de Televizierring)

Aanmelden voor het Symposium kan nog tot 12 november. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. http://www.kijlstrasymposium.nl

Een van de vele interessante onderwerpen op het Symposium heeft betrekking op innovaties en duurzaamheid in Openbare Verlichting en Bestrating.

Reflecterende wegdekken staan internationaal in de belangstelling.
Licht gekleurde wegdekken vragen ’s avonds minder energie voor de Openbare Verlichting en leveren daarmee een bijdrage aan de verduurzaming van de maatschappij.
Reflexstone® weerspiegelt dan ook letterlijk duurzaamheid in de Openbare Ruimte.Toepassing van de Reflexstone® kan besparingen opleveren in energieverbruik door dimmen en reduceren van openbare verlichting tot wel 57%.
Dit gaat rechtevenredig met vermindering van de CO₂ uitstoot.
Er geldt immers de wet van de grote getallen met tienduizenden armaturen in een gemiddelde gemeente of provincie, duizenden branduren per jaar en een levensduur van zowel verlichting als bestrating van tientallen jaren.

Door een helder straatbeeld gaat de sociale veiligheid omhoog door beter zicht op obstakels en mensen en een beter gevoel.
Immers de mens voelt zich beter in een goed verlichte omgeving.
Lichtvervuiling daarentegen wordt flink gereduceerd.

Bij de ontwikkeling van nieuwe concepten in duurzame Openbare Verlichting wordt rekening gehouden met de Reflexstone® producten.Mee gelet op gezichtsherkenning en sociale veiligheid met betrekking tot de nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL2011).De verouderde Richtlijn (NPR13201) kon gemeenten en provincies belemmeren om te kiezen voor energie- en kostenbesparende technieken.
Het uitgangspunt van de nieuwe richtlijn is: ‘donker tenzij’ en ‘duurzaam moet.’
In Gemeentelijke beleidsplannen Openbare Verlichting zie je de Reflexstone® dan ook steeds vaker genoemd.

Reflexstone® producten worden geproduceerd met gecalcineerde vuursteen.
Natuurlijke gesteentes als Lysit en Anorthosit worden in de wegenbouw ook wel eens toegepast, maar uitsluitend op wegdekken waar het besparingspotentieel op openbare verlichting veel lager ingeschaald wordt.
Met de Reflexstone® zie je goed het onderscheid tussen natuurlijk gesteente ten opzichte van gecalcineerd gesteente, vanwege de blijvend hogere reflectiewaarden van kunstmatig gesteente en dan ook vooral bij slechte weersomstandigheden.Natuurlijk gesteente is van zichzelf al wat grijzer en verliest bij neerslag een groot gedeelte van de reflectiecapaciteit.
In het buitenland is hier meer dan 50 jaar ervaring mee op gedaan.
Andere belangrijke karakteristieken van gecalcineerd materiaal zijn de blijvend hoge stroefheid en het lagere soortelijk gewicht t.o.v. natuurlijk gesteente.

In binnenstedelijk gebied kan toepassing van de Reflexstone® een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat omdat de toepassing ook de temperatuurstijging, soms tot 8 graden, kan reduceren.
Naast de succesvolle toepassingen van diverse bestratingproducten zijn ook de Trottoir- en RWS banden voor een goede verkeersgeleiding niet meer weg te denken uit het straatbeeld.Koplampverlichting in combinatie met Reflexstone- banden en straatmeubilair® heeft een positief effect op de verkeersveiligheid.
Dit zijn voorbeelden waarbij verkeer en milieu hand in hand gaan.
Het bevordert de verkeersveiligheid bij nacht en het gaat de steeds toenemende lichtvervuiling tegen


Toepassingen van Reflexstone® producten zijn te vinden in: woonstraten en ontsluitingswegen, parkeerterreinen, kruisingvlakken en verkeersdrempels, fietspaden, zebrapaden, rotondes, ovotondes en middengeleiders, provinciale wegen, parkeergarages en tunnels.
Kijlstra Bestrating is in het kader van MVO nadrukkelijk bezig met duurzaamheid.
Kijlstra Bestrating ziet een maatschappelijk belang in enerzijds het terugdringen van CO₂-uitstoot en anderzijds de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers verhogen.
Duurzaamheid en innovatie biedt ons dagelijks nieuwe kansen om kennis verder te ontwikkelen.
Samenwerking is het sleutelwoord om tot vernieuwende en toonaangevende oplossingen te komen.
Werkelijke duurzame oplossingen komen tot stand door de krachten te bundelen, lef en ondernemerschap te tonen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Op de Reflexstoneproducten® is Octrooi verleend door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Innovatie en duurzame Openbare Verlichting met Reflexstone

Team Light Sensation wint Light Challenge 2011


http://www.lightchallenge.nl

Video winnend Team Light Sensation en meer.

Donderdag 27 oktober vond in het Gasunie gebouw in Groningen de ontknoping plaats van de innovatiewedstrijd voor openbare verlichting.
Drie teams namen de Light Challenge 2011 uitdaging aan om een nieuw lichtconcept voor een woonstraat te ontwerpen.
Het team Light Sensation van Assen is door zowel de vakjury als de bewonersjury als beste beoordeeld en wint daarmee de Light Challenge 2011.
De gemeente Assen gaat dit winnende ontwerp daadwerkelijk realiseren.Kijlstra Bestrating heeft als partner van het Team Light Sensation veel energie gestoken in faciliterend meedenken in het concept.
Waarom?
Enerzijds vanwege de eigenschappen van de Reflexstone®-producten in combinatie met de mogelijke lichtconcepten en anderzijds en niet minder belangrijk: Als MVO-onderneming wil Kijlstra graag een steentje (letterlijk) bijdragen aan innovaties en duurzame ontwikkelingen.
Het is bovendien een lust met, in ons geval, het Team Light Senstation samen een concept te maken waar ons product aan te pas komt en ook nog eens te delen in het enthousiasme van deze internationale studenten. Immers de jeugd heeft de toekomst.Wij hebben ons best gedaan het team te voorzien van onderdak, informatie, materialen en te bemiddelen bij diverse onderdelen en externe bedrijven die toeleveren te enthousiasmeren.
Het is dan ook geweldig dat "ons" team uiteindelijk als winnaar uit de Challenge is gekomen.
Ook de andere twee teams hebben gebruik gemaakt van de voordelen van de Reflexstone®-producten.

Naast het oordeel van de vakjury, is het oordeel van de bewoners heel belangrijk.
Alleen met hun goedkeuring is het nieuwe lichtconcept acceptabel.
Bewoners zijn immers de eindgebruiker van de nieuwe straatverlichting.
De vakjury bestond uit mensen uit het vakgebied maar ook uit de designwereld en een hoogleraar psychologie.
De studenten stonden niet alleen voor een technische uitdaging, licht is immers vooral gevoel en beleving.
Naast een award van de organisatie Light Challenge 2011 en een prijzenpakket van Philips voor het winnende team was er ook een individuele prijs: de TAUW Young Potential Award.
Burak Gul van het team Heerenveen ontving deze prijs.
De studenten gingen in februari van start met hun uitdaging.
Voorwaarde was dat de bewoners van de straten het nieuwe licht mooier en beter vinden dan de huidige verlichting.
De bewonersjury was zo enthousiast over het ontwerp van het Heerenveense team, dat zij de designprijs in ontvangst mochten nemen.