maandag 5 januari 2015

Wegdekreflectieplein op Infratech 2015 in aanloop naar de CROW-publicatie


Wegdekreflectieplein op de InfraTech 2015 van 20 t/m 23 januari in aanloop naar de CROW-publicatie 2015/2016
Verkeersveiligheid is, naast andere factoren, afhankelijk van de overzichtelijkheid van de weg, de zichtbaarheid van weggebruikers op de weg en de conditie van het wegdek.
Vooral bij slecht zicht (weersomstandigheden) en bij duisternis is de mate van zichtbaarheid van de weggebruiker t.o.v. het wegdek van (levens)belang.
De helderheid van het wegdek speelt een belangrijke rol.
De soort verharding, de oppervlaktestructuur en de kleur zijn bepalend voor die helderheid.
De ontwerper kan die eigenschap beïnvloeden door het voorschrijven van een wegdek waarop contrastvorming voor de weggebruiker wordt bevorderd.


Een oppervlak met een hogere lichtheid reflecteert meer licht dan een zwart donker oppervlak bij een zelfde belichting.
Niet alleen de lichtheid van de wegverharding speelt een rol in de lichtreflectie maar ook de micro- en macrotextuur, die mede bepaalt in welke richting het licht wordt gereflecteerd en in welke ruimtehoek.
Het visuele zintuig is in hoge mate gevoelig voor helderheidverschillen.
Helderheidcontrast, grenscontrast, het grote helderheidbereik van het visuele zintuig en plaatselijke adaptatie zijn er de oorzaak van dat wegverhardingen met een hogere lichtheid een beter horizontaal alignement laten zien ten opzichte van een donkere wegverharding, zelfs bij hemel- en maanlicht tijdens donkerte.
Denk in dit verband aan praktijkvoorbeelden van witte voorwerpen bij nacht als een witte grindweg of schuim van de branding bij donkerte.
Deze verschijnselen zijn al verrassend helder, zelfs bij zwak hemellicht.

In Nederland is op dit moment meer dan 300.000 m2 reflecterende bestrating en asfalt, reflecterende slijtlagen op asfalt en vele kilometers reflecterende (trottoir)banden toegepast
We zijn de pilotperiode voorbij en met de opgedane ervaring kan met een gerust hart wegdekreflectie toegepast worden, mits goed gespecificeerd en op basis van de juiste uitgangspunten.


Om die reden is op initiatief van steenslagproducenten de landelijke werkgroep wegdekreflectie in het leven geroepen.
In deze werkgroep zitten naast de steenslagproducenten leveranciers van reflecterende bestrating, een aantal asfaltverwerkende bedrijven en adviesbureaus.
Eerste doel van die werkgroep was het opstellen van een startdocument op basis van literatuur, praktijkgegevens, inventarisatie van meetmethoden en beoordelingscriteria
Dit startdocument is op de Infrarelatiedagen op 28 oktober in Gorinchem gepresenteerd.

Algemeen Directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland heeft het eerste document in ontvangst genomen uit handen van Wim Dieleman (voorzitter van de werkgroep) en tevens de website wegdekreflectie nl gelanceerd.
Op de InfraTech is extra veel aandacht voor wegdekreflectie:
Bij de verschillende deelnemende bedrijven (werkgroepleden) verspreid over de beurs wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden.

Leden van de werkgroep hebben een “wegdekreflectieplein” georganiseerd in hal 5 , waar een zevental bedrijven die zich in Nederland gespecialiseerd hebben op het gebied van wegdekreflectie gegroepeerd staan.
Tevens zijn er met betrekking tot dit onderwerp seminars vanuit Rijksoverheid, Gemeenten, Aannemers en Adviesbureaus en doorlopend beelden te zien.De definitieve indeling van de Seminars is als volgt:De werkgroep wil draagvlak creëren bij alle partijen die een relatie hebben met de wegenbouw.
De werkgroep is voornemens komend jaar samen met het CROW, met voldoende draagkracht van alle partijen (ook gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheid) een commissie in te stellen. Deze commissie heeft als doel nadere uitwerking te geven aan de invulling van de te hanteren bepalingsmethoden en beoordelingscriteria voor de karakterisering van de reflectie-eigenschappen van een verharding.
Dit biedt opdrachtgevers handvatten om in de uitvraag (ook bij moderne aanbestedingsvormen) er voor te zorgen dat reflectie een eigenschap is die functioneel en besteksmatig beschreven kan worden. Ook weet de opdrachtgever wat het uiteindelijke resultaat is al dan niet in samenhang met openbare verlichting.

U bent van harte uitgenodigd op de InfraTech 2015 om u te laten informeren over dit onderwerp.Klik hier voor uw gratis toegang voor de InfraTech 2015

Wij vertellen u als werkgroepleden graag over de uit te geven publicatie met het CROW en wisselen graag van gedachten met u over de toepassing van wegdekreflectie in het bijzonder.

De openingstijden zijn: Openingstjden InfraTech 2015Samenstelling werkgroep Wegdekreflectie:

Wim Dieleman van De Hoop Terneuzen (Voorzitter) De Hoop Bouwgrondstoffen
Marcel de Best van De Beijer De Beijer groep
Robbert Naus van Dura Vermeer Dura Vermeer website
Dick Tempelman van De Hoop Bouwgrondstoffen De Hoop Bouwgrondstoffen
Arthur Klink van IGOV (Inter Gemeentelijk overleg Openbare Verlichting) IGOV wegdekreflectie
Henny ter Huerne van Infralinq Infralinq/KWS
Dirk Hetebrij van Light Surface Control Light Surface Control
Piet Zijlstra van PolyCiviel advies PolyCiviel advies en projectmanagement/
Rogier van Diepen van Rotim grondstoffen voor infrastructuur Rotim grondtoffen
Frank Kolderie van Struyk Verwo Struyk Verwo Infra
Robbert Dijkema van Tauw Tauw Verlichting
Thijs van Hoof van Versluysgroep VersluysGroepPiet Zijlstra, december 2014

Geen opmerkingen: