woensdag 21 oktober 2015

Vergevingsgezinde fietssnelweg Sneek - Jutrijp N354 met reflecterende markeringen Een opdracht van Provincie FryslânProject:

In opdracht van de Provincie Fryslân heeft PolyCiviel advies gegeven, werkvoorbereiding, uitvoering en toezicht gedaan voor het project reflecterende markeringen op de vergevingsgezinde fietssnelweg Sneek – Jutrijp N354.

Wat is een vergevingsgezind fietspad?
Op een vergevingsgezind fietspad gebeuren minder enkelvoudige ongevallen en de ongevallen die toch nog optreden hebben een minder ernstige afloop. Een vergevingsgezind fietspad nodigt daarbij van nature uit tot wenselijk fietsgedrag (‘self explaining fietspad’) en werkt waar nodig foutcorrigerend en letselbeperkend. Daarbij houdt het vergevingsgezinde fietspad goed rekening met de beperkingen en capaciteiten van oudere fietsers en is ook veiliger voor jongere fietsers.

De opdracht:

De opdracht kwam op de laatste dag voor de bouwvakantie 2015 en op 10 september moest alles al gereed zijn.
Dat betekende snel organiseren en vanaf 11 augustus inkoop en bestellingen vastleggen.
Het weer zat bepaald niet mee. Maar door flexibele opstelling van de partijen hebben we alles keurig binnen de gegeven tijd en binnen het budget kunnen aanbrengen.

Deeltrajecten van de opdracht:

We hebben in verschillende deeltrajecten diverse markeringen aangebracht:

Deeltraject 1A Geen markering

Deeltraject 1B Streep 0,30-2,70 m1 Wegmarkeringstape 3M-A380 (0,05 m1) weerszijden

Deeltraject 2A Streep 0,30-2,70 m1 Wegmarkeringstape 3M-A380 (0,05 m1) Linkerzijde

Deeltraject 2A Streep 0,30-2,70 m1 Glowmarkering (0,05 m1) Rechterzijde

Deeltraject 2B Streep 0,30-2,70 m1 Wegmarkeringstape 3M-A380 (0,05 m1) Linkerzijde

Deeltraject 2B Streep Vol Glowmarkering (0,05 m1) Rechterzijde

Deeltraject 2c Streep Vol Glowmarkering (0,05 m1) Weerszijden

Deeltraject 3 Slijtlaag Luxovit (0,30 m1) op asfalt Weerszijden

Deeltraject 3 Slijtlaag Luxovit (0,30 m1) op beton Weerszijden

Op 2 plaatsen kruist de parallelweg voor landbouwverkeer de fietssnelweg.
Hier is op beide wissels een Luxovit slijtlaag aangebracht om in het donker goed zicht te hebben op het kruisende fietsverkeer.

Luxovit:

Luxovit is een hoogreflecterende steenslag die ook onder natte weersomstandigheden dezelfde reflectie-eigenschappen behoud.
Luxovit zorgt in dit project voor een hoog contrast tussen berm en fietspad overdag en met de huidige fietsverlichting tevens in het donker een duidelijke overgang tussen materialen.
Ook op grijs beton is het contrast aanzienlijk, zeker als beton nat is. Nat beton heeft lichttechnisch bijna dezelfde eigenschappen als donker asfalt.

Uitvoering:

De Wekgmarkeringstape 3M-A380 is omwille van de tijd aangebracht en uitgevoerd door PolyCiviel en Light Surface Control.
De Glow in the Dark belijning is aangebracht door NWM Oosterwolde.
De reflecterende slijtlagen zijn aangebracht door Oosterhof Holman Wegenbouw Grijpskerk.
PolyCiviel was verantwoordelijk voor de gehele coördinatie van inkoop tot en met uitvoering en toezicht.


Het doel:

Verkeersveiligheid valt in Fryslân onder de verantwoordelijkheid van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). De missie van het ROF is: het bevorderen van de verkeersveiligheid in Fryslân. Het ROF is een onafhankelijk overlegplatform voor organisaties die zich in Fryslân inzetten voor het verhogen van de verkeersveiligheid. Gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie is voorzitter van het ROF. Samen met de Fietsersbond, Ministerie van I. en M. , de Rijksuniversiteit Groningen en RHDHV is er onderzoek naar de inrichting van o.a. dit vergevingsgezind fietspad. Prof. Dr. Dick de Waard van de RUG heeft fietsende 50+’ers, die een stukje willen fietsen op het nieuwe fietspad tussen Sneek en Jutrijp op vrijdag 11, zaterdag 12 september met 2 camera’s uitgerust en gevraagd naar hun bevindingen met betrekking tot de aangebrachte markeringen. Scope was overdag (dagzichtbaarheid) te beoordelen. De resultaten worden later bekend gemaakt.

Klik Hier voor Onderzoeksdatabase RUG met Filmpje Omrop FryslânThe making of:Met dank aan Lippe van der Laan, Sipke van der Meulen (ROF en Provinsje Fryslân) en Peter Morsink van RHDHV.

Geen opmerkingen: